Hvad er et annuitetslån?

Et Annuitetslån

Et annuitetslån er en tilbagebetalingsmetode og ikke en lånetype. Annuitetslån kan bedst beskrives ved, at låntager betaler et fast afdrag på en nærmere defineret terminsdato – for eksempel via månedlige, kvartalsvise eller årlige terminer. Den ydelse, låntager betaler til terminerne, dækker både afdrag på selve lånet og de renter, der er løbet på gælden.

Annuitetslån bruges oftest ved forbrugslån, billån, realkreditlån og lignende. Det dækker over langt de fleste lån, der gives fra diverse banker, realkreditinstitutter og finanseringsvirksomheder.

Ydelsen for et annuitetslån

Den ydelse, som  man betaler via annuitetslånet vil altid være størst i starten af en låneperiode, da man her betaler både påløbende renter, og for selve det lånte beløb.

Efterhånden, som man får afdraget på lånet, vil renteudgiften falde og man begynder at tilbagebetale det reelle lånte beløb.

Beløbet der betales er fastlagt gennem hele låneperioden. Det gør tilbagebetalingsprincippet attraktivt, da man som låntager ved præcis, hvor meget, der skal betales tilbage i afdrag, og hvornår terminerne falder. Bruttoydelsen, altså det reelle beløb, der betales tilbage til långiver, er så at sige konstant.

Dette gør annuitetslånet til en tilbagebetalingsmetode, som er nemmere at medregne i sit månedlige budget.