På grund af det lave renteniveau, kan det være en rigtig god idé at investere i fast ejendom. En ejerlejlighed eller et hus forrenter sig i de fleste tilfælde bedre, end tilfældet ville være, hvis du blot satte pengene i banken.

Der er dog en række faktorer, som du skal være opmærksom på, når du investerer i en ny bolig, fordi de kan begrænse eller forringe gevinsten på længere sigt. Nogle ting kan du selv tjekke. Andre ting skal du overlade til en fagmand.

1. Forurenet grund

Din nye bolig kan være beliggende på en grund, hvor der tidligere har været værksted, benzintank eller lignende. Selvom den udvidede ejerskifteforsikring i visse tilfælde dækker, kan du risikere, at det kommer til at koste dig hundredetusindevis af kroner at rense den forurenede grund. Det er ikke et ubetydeligt problem i Danmark. Der er flere end 40.000 forurenede grunde i Danmark. Du bør undersøge om din ønskebolig ligger på en af dem via Danmarks Miljøportal og hos den pågældende kommune.

2. Separat kloakering

Kloakseparering betyder, at regn- og spildevand adskilles i separate ledninger i jorden. Spildevandet løber til rensningsanlæg og regnvand til eksempelvis vandløb. Hvis kommunen har planer om kloakseparering, skal du forvente, at der muligvis kommer en udgift til nedgravning af kloakrør eller faskine. Det kan nemt løbe op i 100.000 kr.

3. Lokalplaner med begrænsninger

Du bør undersøge, om der er begrænsninger i lokalplanerne eller servitutter på grunden. Begrænsningerne kan betyde, at du for eksempel ikke kan sætte solceller på taget af din bolig eller udnytte førstesalen til beboelse. Det kan også være, at der er planlagt byggeri af kontorer eller et supermarked på din vej. Det vil skabe mere trafik på vejen.

4. Ulovlig beboelse

Undersøg altid, om boligen er godkendt til beboelse i alle rum. Det vil være trist at købe en bolig med beboelse på to etager, hvis overetagen i realiteten ikke må benyttes som beboelse. Du kan finde oplysninger hos kommunen eller på BBR-meddelelsen.

5. Oversvømmelse

Ligger grunden i et lavt område, hvor der ved kraftige regnskyl samler sig vand, risikerer du at få dyre skader, hvis vandet trænger ind i boligen. Undersøg, om kælderen er tør og ikke lugter muggen. Sørg for, at terrænet omkring din kommende bolig falder væk fra huset, så regnvand ledes videre og ikke bliver på grunden. Undersøg også, om området generelt er ramt af oversvømmelser på grund af utilstrækkelig kloakering.

6. Tagets tilstand

Gå en tur op på loftet, eller kravl op på taget for at se, om der er synlige mangler og skader i form af vandskjolder eller løse tagmaterialer. Hvis du skal udskifte taget, kan det nemt koste dig et par hundredetusinde kroner.

7. Dyr opvarmning

Fjernvarme er ikke altid lig med billig varme. Undersøg priserne i det pågældende område. Selv inden for samme kommune kan priserne variere meget. Du kan tjekke priserne hos det lokale fjernvarmeværk hos Energitilsynet, og her kan du også se, om der er tilslutningspligt til et bestemt fjernvarmeværk.

author
Skrevet af
Andreas Linde har mere end 7 års erfaring med lånemarkedet og kender alt til ÅOP, annuitetslån, serielån, obligationer og andre relevante begreber inden for lån.