Obligationslån – Hvad, hvordan og hvorfor?

Obligationslån – Hvad, hvordan og hvorfor?

Et obligationslån er et realkreditlån, som udbetales i obligationer.

Det vil sige, at du “låner” et antal af obligationer af et realkreditinstitut, som herefter sælges via Københavns Fondsbørs. 

Hvad er en obligation?

En obligation er et værdipapir, der giver låntageren mulighed for at tjene penge og derved skaffe kapital.

Långiveren er ejeren af obligationen, mens låntageren er den, der udsteder obligationen.

Obligationer bliver typisk udstedt af realkreditinstitutter, virksomheder og staten.

Vælger du obligationslån, kan du enten:

  • få udleveret obligationerne og dermed selv sørge for at sælge dem,
  • lade din bank eller dit pengeinstitut gøre det for dig.

Hvis du vælger at få dem udleveret, vil din bank eller dit pengeinstitut sørge for at overføre dine værdipapirer til din konto i Værdipapircentralen.

Dine indskud og eventuelle gebyrer for lånet betales som regel ved lånets udbetaling.

Det kan dog også modregnes, når obligationerne bliver solgt for dig.

Et obligationslån kan derfor ikke sammenlignes med online lånemuligheder.

Find og sammenlign et stort udvalg af online lånemuligheder på vores side Hurtig lån

Obligationslån – rente og kurs

På et obligationslån er der altid en fast rente under hele lånets løbetid, hvorfor du her kan føle dig tryg ved, at renten ikke stiger.

Renten og ydelsen på denne type lån er altså fast under hele lånets løbetid, hvilket gør denne type lån meget populær.

Rigtig mange vælger at investere i obligationer i stedet for at sætte pengene ind på en bankkonto.

Investering i obligationer bruges også som en alternativ form for pensionsopsparing.

En obligation er i princippet et lån, hvor du, ved at købe en obligation, låner (eksempelvis) staten et realkreditinstitut eller en virksomhed penge.

Til gengæld får du rente af disse penge.

En obligation har en på forhånd fastlagt løbetid på enten 1, 2, 3 eller 30 år.

Efter denne periode er den, der har udstedt obligationen, forpligtet til indfrielse af obligationslånet, hvorved obligationen tilbagebetales. 

Et obligationslån har en kurs.

Dette betyder, at hvis du vil videresælge eller købe en obligation, fastsætter markedet en kurs.

Denne kurs er en pris på obligationen, som ikke nødvendigvis er den samme som det beløb, den lyder på.

Beløbet er ikke det samme, hvis kursen er 100, og obligationen eksempelvis er udstedt med en rente på 3 procent. Er det generelle renteniveau herved steget siden, vil obligationen blive mindre værd i det aktuelle renteniveau.

Obligationer anses som mindre risikable end aktier. 

Husk dog på: Du skal sætte dig grundigt ind i sagerne, inden du køber.

Beløb og tidshorisont

Før du begiver dig ud i køb af obligationer, skal du nøje overveje hvor mange penge, du ønsker at investere – og ikke mindst hvor længe, du kan undvære dem.

Se obligationslån som en langsigtet investering, hvis du ønsker det højest mulige afkast.

Sidder du inde med gæld?

Så sørg for at få den afviklet, inden du investerer i obligationer, da renterne er dyrere end det afkast, du får på obligationerne.

I forhold til afkast, kan du vælge en stående obligation eller en annuitetsobligation.

Ved den stående, får du én enkelt udbetaling, mens du ved den sidste får løbende udbetalinger.

Endelig kan du købe obligationer, hvor du henholdsvis binder pengene eller har mulighed for at indløse dem, før obligationslånet løber ud.

Hvilken type obligationslån?

Når du køber obligationer, kan du enten investere i:

  • danske eller udenlandske virksomheder,
  • danske stats- eller realkreditobligationer.

Hvis du ønsker sikkerhed for, hvad du får udbetalt i afkast, er det en god idé at gå efter danske statsobligationer eller realkreditobligationer, der er fastforrentede og udstedt i danske kroner.

Når du investerer i sidstnævnte, er der ingen grund til at sprede din investering, da det ikke vil forhøje dit afkast.

Her behøver du heller ikke at købe gennem en investeringsforening, da du ved denne sikre investering ikke behøver et fordyrende mellemled.

Risiko ved obligationslån

Tænk over, hvor høj en risiko du ønsker at løbe.

Virksomhedsobligationer kan være en risikabel investering, da firmaer kan gå konkurs.

Derimod anses danske stats- og realkreditsobligationer som meget sikre.

Køber du obligationer i udenlandsk valuta, skal du også være opmærksom på valutarisikoen, hvor obligationerne ændrer værdi i takt med valutakursen.

Ønsker du at købe udenlandske obligationer, kan du med fordel bruge en investeringsforening, der har en solid viden på området.

Et sidste råd er, at du aldrig skal investere alle dine penge i risikable obligationer.

Hvis du alligevel gør det, skal du sikre dig, at din økonomi kan bære et tab.

Obligationslånets rente: Hvad er en kuponrente?

En kuponrente har ikke det mindste at gøre med rabatkuponer.

Faktisk er de kendetegnet ved at have en helt fast pris.

En kuponrente kaldes også en obligationsrente.

Det henviser til, at renten knytter sig til en investering i obligationer.

Når du investerer i obligationer, er der flere forskellige type renter, der kan gøre sig gældende.

En kuponrente dækker over den pålydende rente på en obligation.

Den pålydende rente bruges til at beregne obligationens rente, afdrag og ydelser.

Som nævnt, er en obligation et lån fra dig til den, du køber obligationen af.

Fordelen ved at investere i en obligation er netop denne kuponrente.

Du kommer oftest til at tjene penge, når du har købt en obligation.

Udregning af kuponrenten

Når kuponrenten beregnes er det underordnet, om du betaler månedligt, kvartalsvis, halvårligt eller kun en gang om året. 

Renten forbliver den samme.

Du er derfor også altid sikker på hvilken indkomst, indtægterne fra kuponrenten på dit obligationslån kommer til at give dig.

Mange obligationer udstedes helt uden kuponrenter.

Disse kaldes nul-kuponsobligationer og vedrører derfor et andet rentesystem.

Overvejer du at investere dele, eller hele din formue i obligationer, gør du klogt i at konsultere både din bank og en uafhængig økonomisk rådgiver.

Få personlig rådgivning

Det er vigtigt at opsøge rådgivning, da du hermed sikrer dig, at du købe netop den type obligation, som vil være mest frugtbar for din økonomiske situation.

Hvad der virker for en, virker ikke nødvendigvis for en anden.

Kuponrenten giver dig en sikkerhed og ro i maven.

Indtægterne fra dine obligationer kommer hverken til at stige eller dale – du ved præcis fra starten af købet, hvad du kommer til at tjene i obligationlånets samlede løbetid.

Køb af obligationslån med kuponrente kan være en stabil og tryg måde at starte dine investeringer på obligationsmarkedet.

Andreas Linde
Skrevet af
Andreas Linde har mere end 7 års erfaring med lånemarkedet og kender alt til ÅOP, annuitetslån, serielån, obligationer og andre relevante begreber inden for lån.
Fairlån > Boliglån > Obligationslån – Hvad, hvordan og hvorfor?

Seneste nyheder