Har jeg ret til førtidspension?

I denne guide vil vi se nærmere på, om du har ret til at få førtidspension. Det er gennem de seneste år blevet sværere og sværere at komme på førtidspension i Danmark. Det skyldes, at skiftende regeringer ikke har ønsket, at folk skulle fjerne sig fra arbejdsmarkedet.

Førtidspension kan være alligevel være en mulighed for dig, som har så svært ved at passe et arbejde, at det vurderes, at du i stedet kan få tilkendt førtidspension.

Når du overvejer at ansøge om førtidspension vil du ofte i stedet få tilbudt ressourceforløb, som kan vare i årevis, hvor du skal forsøge at opnå kompetencer, der kan gøre dig i stand til at varetage et arbejde.

Er du under 40 år, er det yderst vanskeligt at få førtidspension. Det bliver lidt nemmere, hvis du har rundet 40 år. Lad os se nærmere på dine mulighed.

Hvis du er under 40 år

Det er meget vanskeligt at komme i betragtning til førtidspension, hvis du er mellem 18 år og 39 år gammel.

Det vil kræve, at det enten kan dokumenteres eller er helt åbenlyst, at din arbejdsevne ikke kan forbedres. Det kræver både dokumentation fra sundhedsvæsnet og andre myndigheder, som viser, at du ikke er i stand til at arbejde. Den skal desuden også vise, at en indsats gennem ressourceforløb ikke vil være i stand til at forbedre din arbejdsindsats.

Hvis du er under 40 år og ansøger om førtidspension, vil du i stedet komme i ressourceforløb, som skal sikre dig nye kvaliteter og kompetencer, som gør dig i stand til at tage et arbejde eller en deltidsbeskæftigelse. Hvis ikke ét ressourceforløb styrker dine kompetencer, vil du blot blive sendt i et nyt ressourceforløb indtil sagsbehandlerne vurderer, at alle muligheder er udtømt. Først da vil du kunne få førtidspension.

Hvis du er over 40 år

Reglerne er på mange de samme, som hvis du er under 40 år. Du vil blive skulle i ressourceforløb, inden din sag kan overgå til behandling om førtidspension. Den væsentligste forskel er dog, at du formentlig kun skal igennem ét ressourceforløb, inden du kan få mulighed for reelt at ansøge om førtidspension.

Skulle du ønske flere ressourceforløb i stedet for at søge om førtidspension, kan det godt lade sig gøre.

Det er dog vigtigt at nævne, at du altid – uanset antallet af ressourceforløb – har ret til selv at søge kommunen om førtidspension. Det er blot meget vanskeligt at få.

Ældre borgere

Er der mindre end fem år, til du går på pension, stiger dine chancer for at få førtidspension markant. Det kræver, at du opfylder de almindelige kriterier for at få førtidspension. Derudover skal du have en lang tilknytning til arbejdsmarkedet, der gerne samlet set skal løbe op i mindst 20 år.

Er du tæt på at nå pensionsalderen, vil kommunen ikke iværksatte ressourceforløb eller andre indsatser, der skal forbedre dine kompetencer og få dig ind på arbejdsmarkedet. Hvis du kan dokumentere, at dit arbejdsevne er markant nedsat og ikke umiddelbart kan forbedres, vil din sag altså overgå til direkte til behandling af førtidspension.

Hvor meget kan jeg få i førtidspension?

Når kommunen skal finde ud af, hvor meget du skal have i førtidspension, tager de udgangspunkt i grundbeløbet for førtidspension. Det er i 2016 på 18.122 kroner for enlige, mens det er på 15.404 kroner, hvis du har en ægtefælle eller en samlever.

Det er dog langt fra sikkert, at du får ret til det fulde beløb. Det afhænger blandt andet af, om din samlever har indkomst fra arbejdsmarkedet eller fra en pension. Der gælder forskellige regler alt efter, om din samlever får offentlige ydelser eller tjener gennem arbejde.

Vær opmærksom på, at du skal betale skat af din førtidspension.

Ændringer

Hvis din samlivsstatus, din indtægt eller din ægtefælles indtægt ændrer sig, har det betydning for, hvor mange penge du har ret til på din førtidspension. Som tidligere nævnt, er det kommunen, der beslutter, om du har ret til førtidspension eller ej.

Det er dog ikke kommunen, der skal have besked, hvis din indtægt eller grundlag for satsen ændrer sig. I det tilfælde skal du i stedet hurtigst muligt tage kontakt til Udbetaling Danmark. Det er dem, der beregner din førtidspension hver måned og sørger for, at du får udbetalt det rette beløb. Du har pligt til at melde om ændringer, selvom det må betyde, at din førtidspension nedsættes. Du kan også kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål til, hvordan din sats udregnes.

Førtidspension og efterløn

I mange tilfælde sker det, at man får en skade, som nedsætter arbejdsevnen, mens man er på den efterløn, som man selv har finansieret gennem sin a-kasse. Kan man så få ret til førtidspension i stedet, spørger mange.

Det korte er svar er ja. Det kan man godt. Det kræver dog, at du ansøger, inden du fylder 65 år og går på efterløn. Det skal altså ske i de år, hvor du er på efterløn. Desuden bør det nævnes at man ikke kan få udbetalt førtidspension, samtidig med, at man beholder sin efterløn.

Hvis du er på førtidspension i den alder, hvor du når din folkepension, vil du automatisk overgå til folkepensionen.

Hvornår får jeg min førtidspension?

Inden du kan få udbetalt din første førtidspension, vil Udbetaling Danmark bede dig om at indsende en række oplysninger. Du skal blandt opgive din NemKonto, dit CPR-nummer, osv. Førtidspensionen bliver udbetalt bagud med virkning fra den første i den måned efter, du har fået tilkendt førtidspensionen.

Herefter vil din førtidspension løbende blive udbetalt direkte til din NemKonto på den sidste hverdag i hver eneste måned, indtil du overgår til folkepension.