Husk dine fradrag – der er masser af penge at hente!

Har du tjekket din årsopgørelse for nyligt? Er du sikker på at du har indberettet alle de afdrag som du er berettiget til?

Det er nemt at snyde sig selv for en masse penge i skattefradrag. Og det er mere end forståeligt. For hvem har overblikket over samtlige skattefradrag i Danmark?

Men det skal være slut nu! Fairlån giver dig nemlig her en oversigt over hvor der for de fleste er penge at hente.
Først og fremmest er det vigtigt at huske på, at man kan trække fradrag fra for tidligere år. Det er ofte et væsentligt beløb, som der er tale om og derfor ville det være mere end trist at gå glip af. Som regel ved en stor del af skatteyderne ikke at de kan få fradrag for de mindste ting i hverdagen.

Vidste du for eksempel at man kan få fradrag for “småfornødenheder”, hvis man har været på kursus med jobbet i mere end 24 timer. Derudover kan blandt andet nævnes rentefradrag for privatlån, garantiprovision og stiftelsesprovision. Hernedenunder giver Fairlån dig en liste over de fradrag som oftest bliver glemt.

Tjekliste til fradrag  

 1. Befordringsfradrag – også kaldet kørselsfradrag. Hvis din samlede kørsel til og fra dit hjem og dit arbejde overstiger 24 km. per dag, er du berettiget til fradrag. Du kan få 2 kroner i per kilometer til og med 120 km.
 2. Pendlerfradrag. Hvis du krydser en betalingsbro til og fra arbejde kan du trække noget af udgiften fra. Hvis det er Øresundsbroen du passerer kan du trække 8 kr. fra pr. tur. Er de derimod Storebæltsbroen som du krydser i arbejdsøjemed kan du trække 15 kr. fra pr. tur. Bemærk dog at hvis din arbejdsgiver betaler transporten gælder dette fradrag ikke.
 3. Håndværkerfradrag. Du kan trække op til 15.000 kr. fra på årsopgørelsen for arbejdsløn til forbedringer af dit hus, lejlighed eller sommerhus. Beløbet gælder pr. person i husstanden og skal være betalt elektronisk. Hvis du har glemt at indberette håndværkerfradraget fra 2012, 2013 og 2014 kan du stadig når det.   
 4. Donationer til velgørenhed. Hvis du i løbet af året har doneret penge til velgørenhed såsom Kræftens Bekæmpelse eller Red Barnet kan du få fradrag for beløbet. Beløbet skal dog af organisationen være indberettet af SKAT. Du kan dog maks få fradrag for 15.000 kr. per år. 
 5. Aktier og investeringsbeviser. Du skal huske at tjekke om SKAT har (de rette) oplysninger om din beholdning af børsnoterede aktier og investeringsbeviser. Hvis ikke de har det, er der nemlig risiko for, at du ikke kan få fradrag for tab på disse, når du engang skal sælge dem.   
 6. Børne- og underholdsbidrag bliver kun indberettet til SKAT, hvis aftalen imellem parterne går gennem det offentlige. En stor del af fraskilte par indgår selv bindende aftaler og disse personer skal selv sørge for at fratrække det fradragberrettigede bidrag på årsopgørelsen.
 7. Boligkøb/salg – ejendomsværdiskat m.v. Hvis du har investeret i fast ejendom skal du normalt kun betale ejendomsværdiskat fra overtagelsesdatoen. Har du i forbindelse med salg eller køb af ejendom betalt renter eller fået renter tilbage, skal du også huske at indberette det, da det ikke sker automatisk.    
 8. Køb af bolig i 2015. Hvis du har købt bolig i 2015 har du typisk skulle stille det man kalder en bankgaranti. Garantiprovisionen kan trækkes fra i SKAT men beløbet bliver ikke automatisk indberettet. Ofte handler det om et par tusinde kroner!
 9. Stiftelsesprovision. På korte lån på under 2 år kan man trække stiftelsesprovisionen fra. Du kan dog højest trække 2,5 procent af lånebeløbet fra.
 10. Låneomkostninger. Der er kun fradrag for låneomkostninger, hvis lånet bliver optaget i fremmed valuta, eksempelvis euro.    
 11. Differencerenter. Hvis man har omlagt sine lån og har betalt “differencerenter”, skal man huske at indberette det til SKAT. Få eventuelt hjælp ved dit låneinstitut. 
 12. Renteudgifter på private pantebreve. Du kan udelukkende få fradrag for dine renteudgifter på private pantebreve, hvis SKAT har oplysninger, om hvem du betaler til. 
 13. Renter på fælleslån. Hvis man bor i ejerlejlighed eller andelsbolig har man mulighed for at få et fradrag, hvis man betaler renter til et fælleslån. For at få fradraget skal gælden og renteudgifterne dog være fordelt mellem ejerne. Gælden skal med andre ord være knyttet til de enkelte personer i ejendommen.
 14. Kost, logi og “småfornødenheder”. Hvis man bliver “sendt ud” i forbindelse med arbejde er der mulighed for at få fradrag for udgifter forbundet med kost og logi. For at gøre brug af dette afdrag skal man have haft “et midlertidigt” arbejdssted – defineret som et arbejdsophold på op til 12 måneder.

Husk også at det altid er en god ide at tjekke om man har indberettet alle de rigtige oplysninger på årsopgørelserne fra forrige år. Det gælder både for fradrag og indkomst.