Pensionsopsparing: Alt du bør vide

Ønsker du at vide mere om pensionsopsparinger, og hvordan du får den bedste pensionsopsparing, når du skal pensioneres?

Så kan vi hjælpe dig med at blive klogere på, hvad opsparing til pension er, og hvordan du kan bruge den.

Hvad er en pensionsopsparing?

En pensionsopsparing er en opsparing, som du kan benytte dig af, når du forlader arbejdsmarkedet. Når du vælger at trække dig fra arbejdsmarkedet og bliver pensioneret, kan du månedligt modtage et fast beløb fra opsparingen. Du kan også få et engangsbeløb, så du får hele opsparingen på én gang.

Der er mange ting, der kan påvirke, om det kan betale sig at have en opsparing til pension.

Blandt andet afhænger det af, hvor høj din indkomst er, hvor gammel du er, og hvordan din boligsituation er. Det afhænger også af, hvordan du forestiller dig din pensionisttilværelse skal se ud. Herunder bl.a. hvordan din boligsituation skal se ud.

Vigtigst af alt er dog, hvordan din økonomi generelt ser ud, eksempelvis hvor meget gæld du har.

Gæld?

En af de grundlæggende spørgsmål i forhold til, om det kan betale sig at have en opsparing til pension, drejer sig om afbetaling af gæld i forhold til at spare op.

Her er svaret, at det som udgangspunkt bedre kan betale sig at slippe af med gæld med en høj rente, end det kan svare sig at spare op til ens pension.

Grunden til dette er simpel matematik: Dit renteafkast på pensionsopsparingen er lavere end de renter, du betaler for, eksempel på at afdrage din bil.

Det kan dermed bedre betale sig at afdrage gælden, end at spare op.

Friværdi i bolig?

Friværdi i bolig forholder sig anderledes i forhold til gæld i eksempelvis fast ejendom. Realkreditlån er billige, og desuden kan renterne trækkes fra i Skat. Samtidig vil mange boligejere have en friværdi i boligen.

Når du først bliver pensioneret, kan det være vanskeligt at realisere friværdien. Det skyldes at der er et krav om en vis minimumsindkomst for at belåne fast ejendom. Som pensionist når du højest sandsynligt ikke op på en tilstrækkelig indkomst.

Dermed ‘låses’ friværdien i boligen og kan kun frigives ved salg af ejendommen. Derfor kan det være en god ide at realisere friværdien i din bolig i god tid, og dermed stadig have penge til en pensionsopsparing.

De lave renter på realkreditlånene gør det samtidig rimeligt ikke at bekymre sig sårligt om gælden i boligen. På den måde får du frigivet penge fra dit hus, og du kan blive boende i huset som pensionist. 

Kan en pensionsopsparing betale sig?

En anden faktor er, at din indkomst også har indflydelse på, om det kan betale sig at have en pensionsopsparing.

Hvis du ikke tjener meget, er det heller ikke den bedste idé at have en pensionsopsparing. Sagen er nemlig, at visse ting vil blive modregnet i forhold til udbetaling af pensionsopsparingen. Selve folkepensionens grundbeløb berøres ikke af en pensionsopsparing.

Men der er en række tillæg, som vil blive beskåret eller endda helt fjernet, hvis du får udbetalt større beløb fra en pensionsopsparing. Det betyder eksempelsivs, at personer, som bor i en lejebolig, vil risikere at miste deres boligydelse (boligstøtte). For personer med en høj indkomst eller formue er situationen en anden, da de ofte ikke er berettiget til noget fra det offentlige.

For velhavende mennesker afhænger spørgsmålet om pensionsopsparinger derfor mere af, om det skattemæssigt kan betale sig. Da du ikke betaler Skat af beløbet, der indbetales til pensionsopsparingen, kan du veje det op imod den indkomstskat, du betaler som højtlønnet.

Investér pensionsopsparingen rigtigt og få det bedst mulige afkast

Her i landet har du mulighed for at lave en pensionsopsparing foruden den, som du som dansk statsborger automatisk betaler til – nemlig folkepensionen.

Den kan du investere i på forskellige måder. Formålet er naturligvis altid at opnå det størst mulige afkast. På den måde får du det mest optimale udgangspunkt ved at have så mange penge som muligt til disposition, når du er klar til at gå på pension.

Hvem der skal tage sig af at investere din pensionsopsparing, er helt og alene op til dig selv at bestemme. Du kan selv stå for investeringen, men du kan også eksempelvis få din bank til at varetage opgaven.

Udarbejdelse af en investeringsprofil

Hvad enten du hælder til den ene eller den anden løsning, er det altid en god idé at se nærmere på, hvilken investeringsform der matcher din pensionsopsparing bedst.

Det vil blandt andet betyde, at du skal i gang med at afdække de ønsker og forventninger, du har til tilværelsen som pensionist. På den måde vil du også kunne finde ud af, hvor stor en risiko, du er parat til at tage i forbindelse med din investering.

Du vil også finde ud af, hvor længe du ønsker investeringen skal vare.

Regler for investering af pensionsopsparingen

Reglerne for investering af pensionsopsparingen afhænger i høj grad af, hvordan du ønsker at investere din opsparing.

Din egen bank har den ekspertise og erfaring, som er forudsætningen for et godt resultat. Banken vil som oftest præsentere dig for flere investeringsmuligheder. Det gælder om at finde netop den, som passer til din investeringsprofil. På denne måde står du i sidste ende med den løsning, som giver dig det bedste afkast.

I henhold til lovgivningen gælder bl.a., at du højest må investere 20 % af pensionsopsparingens værdi i en aktie eller erhvervsobligation. Den såkaldte ”bagatelgrænse” betyder dog, at du altid må investere minimum 48.200 kr. i en aktie.

Grunden til, at der er sat en grænse på 20 %, skyldes et ønske om ikke at sprede risikoen. Her skal du huske ikke at medregne pensioner, når du opgør værdien af pensionsordninger, der måtte være investeret i de såkaldte puljer.

Det er dog vigtigt at påpege, at lovgivningen omkring de 20 % ikke er gældende, når det drejer sig om enkelte værdipapirer.

Det gælder eksempelvis statsgældsbeviser og erhvervsobligationer, som er udstedt af den danske stat eller andre EU/EØS-lande.

Andreas Linde
Skrevet af
Andreas Linde har mere end 7 års erfaring med lånemarkedet og kender alt til ÅOP, annuitetslån, serielån, obligationer og andre relevante begreber inden for lån.
Fairlån > Budget > Pensionsopsparing: Alt du bør vide

Seneste nyheder