Kan man spare sig rig?

lån af private

Nej, man kan næppe blive rig af ikke at forbruge. At spare sig rig er derfor ikke realistisk. Men man kan med fordel søge at skabe balance mellem sit forbrug, sine indtægter, og sit arbejdspres. Man kan med andre ord blive rig på livskvalitet, hvis man arbejder tilpas meget, tjener tilpas meget, og forbruger tilpas meget. Men hvordan finder man denne balance? Ja, svaret ligger i de tre knapper, der er at dreje på.

Forbruget er grundlæggende

Måske er det underordnet, om vi starter med hønen eller ægget, men forbruget er nok alligevel det mest grundlæggende. Hvis ikke jeg forbruger, behøver jeg ikke have nogen indtægt, og dermed er det heller ikke nødvendigt at arbejde. Omvendt kan man arbejde som en vanvittig, uden hverken at tjene særlig meget eller forbruge særlig meget. Forbrugsknappen er derfor den mest effektive at dreje på, når man vil kontrollere trekanten arbejde-indtægt-forbrug.

Bolig, mad og transport

Vores forbrug er naturligvis meget individuelt, men nogle bestemte grundpiller findes for os alle sammen: Bolig, mad og transport. Når vi justerer på disse tre uomgængelige udgiftsposter, giver vi samtidig mulighed for at justere på de to andre grundlæggende knapper – indtægten og jobbet.

Fattig i jordhulen?

Vælger man at bo i en jordhule, spise rådne bananer, og kun gå omkring til fods, har man overflødiggjort indtægt og arbejde. Vælger man penthouse, gourmet og Ferrari, er kravene anderledes. Pointen er, at det ofte høres som en beklagelse, at den ene eller anden ‘arbejder for meget’, eller at ‘alting er så dyrt’.

Men disse problemer kan altså faktisk løses ved simpelthen at holde op med at forbruge. Det kan opfattes som ‘fattigt’ eller ‘rigt’, alt efter ens prioriteringer. Hvad er mest komfortabelt: At knokle som en hest for at bo på herregården, eller at dovne på stranden i hængekøjen?