Hvad er en debitor og kreditor?

Indenfor bankverdenen vil du støde på begreberne debitor og kreditor. Især når det angår lån af penge.

Disse to begreber dækker over de to parter, der er involveret i en finansiel handel.

De fleste banker og finansielle institutioner bruger begreberne i deres daglige kommunikation.

Derfor er det en rigtig god idé at være bekendt med disse termer.

Hvad er en debitor?

En debitor er den part i en handel, som skylder noget væk.

Det vil sige, at låner du penge i banken er du debitor.

Den debitor kan dog også være en virksomhed, der skylder penge til banken.

Begiver du dig ud på lånemarkedet, er det vigtigt at vide, at du er debitor. Især i låneaftaler og fremlægning af lånevilkår vil du, som låner, bliver omtalt som debitor.

Debitor ved realkreditlån

Ved et realkreditlån får debitor en debitorgevinst, hvis obligationernes kurs falder.

Det gør du fordi, lånet kan udbetales med et lavere beløb.

Omvendt får du et debitortab, når den effektive rente falder og lånets kursværdi derfor stiger.

Disse gevinster og tab kan i løbet af et realkredits løbetid være ganske betydelige – også selvom der kun sker små renteændringer.

Hvad er en kreditor?

Kreditoren er den part i en handel, som leverer en ydelse eller varer, og derfor har noget til gode hos debitor.

Det vil sige, at låner du penge af banken, er det banken, som er kreditor.

I nogle handler er det utydeligt, hvem der er kreditor.

Det kan for eksempel være i forbindelse med realkreditlån.

Her kræver realkreditinstituttet betaling fra låntagerne, som herefter betaler dem videre til obligationsejerne, som er realkreditinstituttets kreditor.

Kreditor sikrer sig gennem kaution eller pantsætning.

På denne måde har kreditor, ved en eventuel konkurs, fortrinsret på disse værdier og derfor også garanti for penge.

Andreas Linde
Skrevet af
Andreas Linde har mere end 7 års erfaring med lånemarkedet og kender alt til ÅOP, annuitetslån, serielån, obligationer og andre relevante begreber inden for lån.
Fairlån > Lån penge > Hvad er en debitor og kreditor?

Seneste nyheder