Lån penge som arbejdsløs – find lån på kontanthjælp og lån på dagpenge

Afdragsfrit laan

Vi kan allesammen risikere at miste vores job. Det betyder imidlertid ikke, at vi skal sætte vores liv fuldstændig på standby.

Du vil i denne artikel finde information om dine muligheder for at låne penge som arbejdsløs. For nogle udbydere af online lån er det lige så validt at have en fast indkomst i form af kontanthjælp eller dagpenge, som det er have en fast indkomst fra et fast arbejde.

Der er dog tit forskel på, hvor meget du kan låne, når du er på kontanthjælp eller dagpenge, sammenlignet med når du har et fast arbejde. Der kan også være stor forskel på den rente, du får tilbudt, alt efter om du er på social forsøgelse eller modtager en fast, månedlig løn.

I det følgende kan du læse mere om…

 • Dine muligheder for at låne penge som arbejdsløs.
 • Dine muligheder for at låne penge på kontanthjælp, samt information om hvad kontanthjælp er, hvem der kan få det, og hvor meget man kan få.
 • Dine muligheder for at låne penge på dagpenge, herunder ligeledes information om hvad dagpenge er, og hvem der kan få det.

Lån penge som arbejdsløs

Det kan godt være svært at låne penge, når man er arbejdsløs i Danmark. Dette er især tilfældet, hvis du går ned i din bank, hvor de vægter det meget højt, at du har et fast arbejde.

De fleste af de online låneudbydere ser dog anderledes på det. For dem behøver du ikke nødvendigvis have et fast arbejde, for selvom du står uden arbejde, kan du jo sagtens have en fast indkomst.

I de fleste tilfælde er det altså ikke en forhindring, når du skal låne penge online, at du ikke har et fast arbejde, så længe du har en fast indkomst – for eksempel kontanthjælp eller dagpenge.

I nedenstående kigger vi nærmere på henholdsvis lån på kontanthjælp og lån på dagpenge.

Lån på kontanthjælp

Hvis du er kontanthjælpsmodtager, har du formentligt ikke det største økonomiske overskud. De fleste kontanthjælpsmodtagere kan derfor nikke genkendende til godt at kunne have brug for lidt ekstra på kistebunden.

Kontanthjælpsmodtager eller ej, vi kan alle sammen gå og drømme om at komme ud og rejse eller købe noget nyt til hjemmet – eller til sig selv!

Det er derfor heller ikke unormalt, at folk på kontanthjælp stiller sig selv følgende spørgsmål:

Kan jeg låne penge på kontanthjælp?

Det hurtige svar er “Ja”.

Du kan godt låne penge på kontanthjælp, men dine muligheder er dog reduceret til et begrænset antal af låneudbydere, der ikke kræver, at låneansøgerne har fast arbejde.

Det kan ligeledes være, at låneudbyderne ikke tillader dig at låne et lige så stort lånebeløb, som hvis du havde ansøgt med et fast arbejde.

Dette er dog fornuftigt nok, eftersom dine indtægter som kontanthjælpsmodtager er særligt nedsatte sammenlignet med folk, der har et fuldtidsarbejde. Med en lav månedlig indtægt kan det nemlig være svært også at skulle sætte penge til siden hver måned til tilbagebetalingen af et lån.

Rentefrit lån i 30 dage

Nogle låneudbydere tilbyder rentefri lån i 30 dage. Dette betyder altså, at du kan optage et lån uden at betale renter, hvis du betaler det tilbage inden for 30 dage.

Det er meget vigtigt, at du er 100% sikker på, at du kan betale det fulde lånebeløb tilbage efter de 30 dage er gået. Hvis ikke dette er tilfældet, kan lånet hurtigt komme til at koste dig meget dyrt.

Hvad er kontanthjælp?

Kontanthjælp er en offentlig ydelser, du kan ansøge om gennem din kommune. Mange arbejdsløse ender eksempelvis på kontanthjælp, efter de har stået uden dagpenge i to år, hvorefter retten til dagpenge udløber.

Hvem kan få kontanthjælp?

Enhver borger over 30 år, der ikke er i stand til at forsøge sig selv og/eller sin familie som konsekvens af en social begivenhed, fx længerevarende sygdom, ophør af samliv eller arbejdsløshed, kan ansøge om kontanthjælp.

OBS!

For at være berettiget til kontanthjælp skal dit behov for forsørgelse ikke kunne dækkes af andre ydelser som eksempelvis dagpenge og pension. 

Krav for at få kontanthjælp

 • Du skal være over 30 år.
 • Du har været udsat for en social begivenhed, fx længerevarende sygdom, arbejdsløshed eller skilsmisse, som har medført, at du ikke længere har mulighed for at skaffe de fornødne penge, du skal bruge for at forsørge dig selv eller din familie.
 • Du skal kunne bevise, at dine økonomiske behov ikke kan dækkes af andre ydelser, som eksempelvis pension, førtidspension eller arbejdsløshedsdagpenge.

Jobparat eller aktivitetsparat

Du kan ikke få kontanthjælp uden at skulle til en samtale ved din kommune, hvor de vurderer, hvorvidt du er berettiget til kontanthjælp eller ej.

Efter du har henvendt dig til kommunen med din anmodning om at blive indstillet til at modtage kontanthjælp, går der cirka en uge, hvorefter du vil blive indkaldt til en samtale.

Til denne samtale vil kommunen vurdere, hvorvidt du er jobparat eller aktivitetsparat.

Og hvad vil det så sige?

 • Jobparat: Hvis du er jobparat, betyder det, at kommunen vurderer, at du er i stand til at arbejde, hvorfor du vil blive bedt om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Aktivitetsparat: Hvis kommunen anser dig som værende aktivitetsparat, betyder det, at kommunen ikke vurderer, du kan påtage dig et ordinært arbejde inden for de næste tre måneder. I stedet for at blive sat i arbejde forventes det af dig, at du deltager en række aktiviteter fremsat af kommunen.

Du kan læse mere om hvem, der er berettiget til kontanthjælp, og hvad det vil sige at være henholdsvis jobparat og aktivitetsparat, på borger.dk.

Hvor meget kan man få i kontanthjælp?

Der er en lang række forskellige forhold og situationer, der har indvirkning på, hvor meget du kan få i kontanthjælp.

Hvor mange penge, du kan få udbetalt i kontanthjælp, afhænger blandt andet af, om du har forsøgerpligt over for børn. Hvis dette er tilfældet, vil du typisk kunne få mere udbetalt, end hvis du blot skulle forsøge dig selv.

Sådan ser kontanthjælp per måned ud før skat for personer med og uden børn:

 • Personer, der er fyldt 30 år og har forsøgerpligt for børn, får 14.993 kr. om måneden før skat.
 • Andre personer, der er fyldt 30 år, får 11.282 kr. om måneden før skat.

Størrelsen af kontanthjælp afhænger også af, om du har en formue eller andre indtægter. I det tilfælde, at du er gift, påvirker din ægtefælles formue og indtægt ligeledes, hvor meget du kan få i kontanthjælp.

Formue og indtægt

Hvis du eller din eventuelle ægtefælle har en formue, der kan dække jeres økonomiske behov,kan kommunen ikke yde jer hjælp.

Hvis du eller din ægtefæller har indtægter, vil disse blive trukket fra kontanthjælpen.

Lån på dagpenge

Uanset om du står uden job og er på dagpenge eller har et fast arbejde, hvorfra du får en fast, månedlig løn, så er der regninger, der skal betales, drømme, der skal realiseres, gaver, der skal købes, og uforudset udgifter, der skal finansieres.

Hvis du i den forbindelse har overvejet at ansøge om et lån trods dagpenge, for at imødekomme ovenfor nævnte udgifter, bør du vende blikket mod de online låneudbydere.

Der er ingen tvivl om at online låneudbydere af mindre lån er den bedste løsning for dig. Udbydere af større forbrugslån online vil formentligt – ligesom din bank – ikke låne penge til dig med mindre, du har et fast arbejde.

En tommelfingerregel for lånebeløbet

En god tommelfingerregel er, at jo flere penge, du ansøger om, desto større krav stiller din bank eller anden låneudbyder til din månedlige indtægt.

Derfor, hvis du er på dagpenge, og din månedlige indtægt dermed ikke er så høj, som hvis du havde et arbejde, bør du overveje at ansøge om et mindre lånebeløb, eftersom dine chancer for at blive godkendt så vil være bedre.

Krav til lån på dagpenge

Når du ansøger om et lån på dagpenge, stiller låneudbyderen flere krav dine andre personlige og privatøkonomiske forhold.

De ting, der bliver kigget særligt meget på, inden en låneudbyder godkender dig til et lån på trods af dagpenge, er følgende:

 • Du må ikke være registreret som dårlig betaler i RKI
 • Du må ikke have en stor gæld i forvejen 
 • Du må ikke have for mange faste udgifter 
 • Du skal have et relativt stort månedligt rådighedsbeløb

Hvad er dagpenge

Dagpenge er for dig, der er gået hen og blevet arbejdsløs. Dog har du kun ret til at få dagpenge, hvis du er medlem af en A-kasse.

OBS!

Nogle gange skal du have været medlem af en A-kasse i et helt år, før du er berettiget til at modtage dagpenge.

Når du melder dig ind i en A-kasse, tegner du i virkeligheden en forsikring, der vil komme dig til gode, hvis du skulle ske engang at blive arbejdsløs.

I tilfælde af arbejdsløshed vil du som tommelfingerregel modtage 90 % af den løn, du tjente, da du var i arbejde.

Der er dog en maksimumsgrænse på, hvor meget man kan få udbetalt i dagpenge. Denne maksimumsgrænse er så lav, at de færreste får udbetalt 90 % af deres tidligere løn, men i stedet får det maksimale dagpengebeløb – også kaldet “dagpengesatsen”.

Formue og indtægt

Eftersom dagpengeordningen i virkeligheden er en forsikring, som du betaler for enten månedligt eller kvartalsvist, afhænger størrelsen af dine udbetalte dagpenge ikke af, om du eller en eventuel ægtefælle har en formue og/eller indtægt.

Dette er en væsentlig forskel på reglerne ved kontanthjælp, som vi så det ovenfor.

Hvem kan få dagpenge?

For at være berettiget til at modtage dagpenge, skal du være aktivt jobsøgende og stå til rådighed på jobmarkedet.

Hvad dette indebærer, vil du blive informeret om hos den enkelte A-kasse, men kravet er typisk, at du skal sende et bestemt antal jobansøgninger om ugen. Derudover må du ikke rejse ud af landet, eftersom du ikke kan siges at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Hvis din A-kasse får mistanke om, du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, skal der laves en rådighedsvurdering. En sådan rådighedsvurdering kan resultere i, at du som ledig mister retten til dagpenge i en periode – eventuelt med tilbagevirkende kraft. Hvis du eksempelvis har været ude og rejse i to uger, ville du skulle tilbagepenge dagpenge for den periode, du har været fraværende.

Krav og regler varierer i takt med de siddende regeringer. Derfor henviser vi til danskeakasser.dk, hvor du altid kan finde opdateret information om reglerne for, hvem der kan og ikke kan modtage dagpenge.

Andreas Linde
Skrevet af
Andreas Linde har mere end 7 års erfaring med lånemarkedet og kender alt til ÅOP, annuitetslån, serielån, obligationer og andre relevante begreber inden for lån.
Fairlån > Lån penge > Lån penge som arbejdsløs – find lån på kontanthjælp og lån på dagpenge

Seneste nyheder