Hvem kan ansøge om et lån?

hvem kan ansøge om et lån

Som udgangspunkt kan alle ansøge om et lån.

I de fleste tilfælde spiller det ikke nogen rolle, om du er:

  • Arbejdsløs
  • Studerende
  • På kontanthjælp
  • eller på dagpenge

Så længe du lever op til de generelle regler, der ofte er for lån.

Almindelige krav til låntagere

Hvilke krav, du skal opfylde for at blive godkendt til et lån, afhænger naturligvis af den låneudbyder, du ansøger hos. Nogle af de helt basale krav til dig som låntager er følgende:

  1. Du skal være fyldt minimum 18 år for at ansøge om et lån – det er minimumskravet hos enhver udbyder af lån.
  2. Du skal have en eller ande form for fast indtægt, men denne indtægt behøver ikke nødvendigvis komme fra et arbejde – det kan ligeledes være en SU, dagpenge, pension eller andre sociale ydelser.
  3. Et fælles krav for langt de fleste låneudbydere er, at låntagere ikke må være registreret som dårlig betaler i RKI, Debitor Registeret eller andet skyldsregister. Du må derfor ikke have haft alvorlige gældsproblemer forud for optagelsen af et nyt lån.

Ovenstående krav er helt grundlæggende for at blive godkendt til et lån. Disse krav kan dog som tidligere nævnt variere fra låneudbyder til låneudbyder. Typisk vil kravene være højere, hvis du ønsker at optage større lånebeløb af længere varighed. Grunden til dette er, at der er større risici for en låneudbyder forbundet med at udlåne store lånebeløb, hvorfor de vil være sikre på, at låntageren kan betale lånet tilbage. Dette forsøger de at sikre sig ved at hæve barren for hvem, der kan blive godkendt til et lån.

Sammenlign alderskrav for online lån

Som nævnt ovenfor har forskellige lån forskellige krav. Store lån med lang løbetid har ofte flere krav end små, hurtige lån med kort løbetid. Nedenfor vil vi kigge på og sammenligne forskellige lån og de krav, de enkelte låneudbydere stiller din alder.

LånLet = 18 år

FokusLån = 20 år

LendMe = 23 år

Sikkerhed for lånet

Et andet krav, som mange banker og pengeinstitutter stiller, er, at du skal kunne stille sikkerhed for lånet. Dette gælder dog typisk ved relativt store lån som fx billån eller lån til bolig, hvor du enten stiller bilen eller boligen som sikkerhed.

Det at stille sikkerhed betyder, at du giver din bank en form for garanti for, at de vil kunne få deres penge, hvis du af forskellige årsager ikke er i stand til at betale din gæld. Denne garanti, som du stiller som sikkerhed, skal selvfølgelig være noget af relativt stor værdi. For eksempel kan du stille din bil eller dit hus som sikkerhed. Betaler du ikke din gæld, vil banken inddrage bilen eller huset for hermed at sælge den givne sikkerhed på tvangsauktion.

Hvis du kan stille sikkerhed for et lån, vil du typisk blive tilbudt et større lånebeløb til en lavere rente, da banken i det tilfælde er mere sikre på at kunne få sine penge tilbage.

Kaution og kautionist som lånegaranti

En anden form for sikkerhed findes ved at gøre en person til din garanti. Dette kaldes kaution, og personen, der optræder som en garanti for lånets tilbagebetaling, kaldes en kautionist. Hvis du kommer i den uheldige situation, at du ikke kan betale dit lån tilbage, vil kautionisten gå ind og overtage lånet og dermed være ansvarlig for, at lånet bliver betalt tilbage – inklusive renter og gebyrer.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan ansøge om et lån, kan du altid kontakte dit pengeinstitut eller din bank og forhøre dig om mulighederne.

Andreas Linde
Skrevet af
Andreas Linde har mere end 7 års erfaring med lånemarkedet og kender alt til ÅOP, annuitetslån, serielån, obligationer og andre relevante begreber inden for lån.
Fairlån > Lån penge > Hvem kan ansøge om et lån?

Seneste nyheder