Hvem kan ansøge om et lån?

hvem kan ansøge om et lån

Som udgangspunkt kan alle ansøge om et lån.

I de fleste tilfælde spiller det ikke nogen rolle, om du er:

  • Arbejdsløs
  • Studerende
  • På kontanthjælp
  • eller på dagpenge

Så længe de lever op til de generelle regler, der ofte er for lån. Disse generelle regler er blandt andet, at du skal være fyldt 18 år for at ansøge om et lån.

Derudover kræver de fleste banker og pengeinstitutter, at du som minimum har en eller anden form for fast indtægt. Herunder hører både dagpenge fra a-kasser samt kontanthjælp. Et fælles krav som langt de fleste låneudbydere kræver er også, at man ikke står i RKI. Det vil altså sige, at man ikke har haft problemer med gæld før.

Sikkerhed for lånet

Et andet krav som mange banker og pengeinstitutter stiller er, at du skal kunne stille sikkerhed for lånet. Det vil altså sige, at du giver din bank en form for garanti for, at de vil kunne få deres penge, selvom du ikke er i stand til at betale din gæld.

Dette kan både gøres i form af at stille nogle af dine værdier som sikkerhed. For eksempel kan du stille din bil eller dit hus som sikkerhed. Betaler du ikke din gæld, vil banken altså kunne sælge den givne sikkerhed på tvangsauktion.

Du kan også gøre en person til din garanti, hvilket kaldes kaution. Kan du derfor ikke betale din egen gæld, er denne såkaldte kautionist altså ansvarlig for din gæld og skal betale den på lige fod som du skulle have gjort det.

Hvis du er i tvivl om, om du kan ansøge om et lån, kan du altid kontakte dit pengeinstitut eller din bank og forhøre dig om mulighederne.