Hvorfor bliver min låneansøgning afvist?

Hvis man flere gange har oplevet at få afslag, når man har sendt en låneansøgning af sted til et online lån, kan det virke særdeles frustrerende ikke at få en begrundelse for afslaget, når man modtager dette. Man kan derfor nemt gå rundt og bruge en masse tid og energi på at overveje, hvad grunden til afslaget kunne være og ende med at blive utroligt frustreret. For at undgå det, er det en god idé, at forholde sig realistisk til dét at låne penge online. Det vil temmelig sikkert både give afklaring, og være med til at optimere ens chancer for på et tidspunkt at blive godkendt til et lån.

At låne penge ud er ren forretning

Når en virksomhed går ud og tilbyder lån, skyldes det én ting: nemlig at der skal tjenes penge. Der er tale om et forretningskoncept, der udelukkende går ud på at få så megen indtjening ind som overhovedet muligt. Og gerne inden for så kort en periode som mulig. Det er faktisk ganske enkelt. Hvis man kender til virksomhedens bevæggrunde for at låne penge ud, er det meget nemmere at forstå, hvorfor man bliver vraget som ansøger til et lån.

Hvornår tilhører man risikogruppen for at få afslag?

Den mest almindelige grund til, at man ikke bliver godkendt til et lån, er, at det fra långivers side vurderes, at man ikke kan betale lånet tilbage inden for den fastsatte løbetid. Det vurderes ganske enkelt at låneansøgeren tilhører risikogruppen, fordi der er stor risiko for, at låneansøger vil misligholde lånet.
De to hovedårsager til, at man ikke får godkendt sin låneansøgning er følgende:

1. Man er registreret i RKI eller andet debitor register

Hvis man står i et af disse registre, betyder det, at man anses for at være en dårlig betaler. Man havner i disse registre, når private kreditorer indberetter én, fordi man skylder et beløb på mere end 1.000 kr. og:

  • Man har indgået et frivilligt forlig
  • Der er indledt et civilt søgsmål mod én
  • Der er indgivet begæring om en fogedsag

Om man vitterligt står i et af registrene, er særdeles nemt at tjekke. Det gør långiver nemt og hurtigt ved hjælp af ens CPR-nummer. Er man én gang registeret her, bliver man stående i registeret i 5 år. Låneansøgers lånemuligheder vil stort set være lig nul, uanset om der ansøges om lån i en bank eller online.

2. Man har en for lav indkomst

Hvis man har for lav en indkomst til vil långiver vurderer, at man ikke kan tilbagebetale lånet inden for lånets løbetid.
Når man sender en ansøgning om lån afsted, er et af de parametre som anvendes til at vurdere ens egnethed som låntager, ens indkomst. Hvis långiver ikke mener, at det rådighedsbeløb, man har, er stort nok, får man et afslag. Hos mange virksomheder, er der faste krav til indkomst. Det gælder sig både hvad angår art og størrelsen af denne. Ved man fra starten, at man ikke opfylder disse krav, kan det ikke betale sig at ansøge.