Hvad er morarenter?

kviklån

Har du nogle gang spekuleret over, hvad der vil ske, hvis du ikke betaler dit lån af til tiden?

Det koster… 

Ja, faktisk det komme til at koste dig rigtig mange penge, hvis du bliver forsinket med en tilbagebetaling eller helt udelader at betale af på dit lån.

I sådan et tilfælde vil du blive opkrævet at skulle betale en såkaldt “morarente”.

Kort sagt er morarenter de ekstra omkostninger, som du som skyldner skal betale, såfremt du ikke betaler den aftalte fordring til tiden.

Med andre ord så har din bank eller låneudbyder ret til at tillægge den forsente betaling en fast, skematisk bestemt rente oveni i det beløb, du skylder, i det tilfælde du ikke formår at betale til tiden.

Det derfor ikke helt forkert at kalde morarenter for “strafrenter”, eftersom du bliver “straffet” for at betale for sent ved at skulle betale endnu mere.

En form for erstatning

Man kan godt sige, at morarenter fungerer som en form for erstatning for den bank eller låneudbyder, der går glip af en planlagt tilbagebetaling – om ikke andet er det en form for kompensation for en forsinket betaling.

Hvordan udregnes størrelsen af en morarente?

I Danmark udregnes morarenter efter faste bestemmelser, der er skrevet i renteloven. En bank eller et pengeinstitut kan altså ikke selv bestemme, hvor meget morarenterne skal være – de skal udregne det efter de officielle regler og love.

I skrivende stund består morarenten af disse to dele:

  1. Nationalbankens rentesats for udlånsrenten
  2. Plus et fast tillæg på 8,0 procentpoint (tillægget er lovbestemt)

Fra 2013 og indtil 2015 lå Nationalbankes rentesats for udlånsrenten på 0,20 %, hvilket resulterede i en morarente på 8,20 %.

Siden 2016 har Nationalbankes foreskrivelse af udlånsrenten været ekstremt lav: 0,05 %. Dette medfører hermed en lav rentesats for morarenten på kun 8,05 %.

OBS

Renters rente medtages ikke i udregningen.

Hvornår kan jeg blive pålagt at betale morarenter?

Hvornår din bank eller låneudbyder må begynde opkrævningen af denne morarenter er fastsat i rentelovens §3.

Et juridisk begreb

Morarenter er det juridiske udtryk, der beskriver grænserne for, hvor meget ekstra kreditor kan tillægge debitors betaling ved forsinkelse.

Skåret ind til benet, kan starttidspunktet for opkrævning af morarenter opdeles i to scenarier:

Hvis der er fastsat en forfaldsdato

Der vil kunne kræves renter fra den fastsatte forfaldsdato.

For eksempel, hvis den aftalte dato for tilbagebetaling af dit lån lå d. 30. i hver måned, ville din bank eller låneudbyder kunne påkræve morarenter fra dén dag i tilfælde af udeblivende betaling.

Hvis der ikke er fastsat en forfaldsdato

Banken eller låneudbyderen kan først opkræve morarenter 30 dage efter en given anmodning om betaling.

For eksempel, hvis du får en henvendelse om, at lånet skal tilbagebetales enten helt eller delvist d. 1. i en måned, så skal du have 30 dage til at efterkomme denne anmodning, før der pålægges morarenter.

Andreas Linde
Skrevet af
Andreas Linde har mere end 7 års erfaring med lånemarkedet og kender alt til ÅOP, annuitetslån, serielån, obligationer og andre relevante begreber inden for lån.
Fairlån > Lån penge > Hvad er morarenter?

Seneste nyheder