4 råd til at forhandle bedre priser i din bank

Bankrådgiver opfattes ofte som en autoritativ figur, hvis primære fokus ligger på kundernes interesse. Men ligeså vel som at rådgivere er til for at vejlede kunderne, er de også bankens salgspersoner. Derfor er det vigtigt, at du ikke blindt accepterer din bankrådgivers første udspil, men forsøger at forhandle en bedre pris.

Mange danskere opfatter af gode grunde deres bankrådgiver som en autoritative og troværdig figur, hvis rådgivning og vejledning de enten ikke føler er nødvendigt eller tør sætte spørgsmålstegn ved grundet rådgiverens ekspertise på området samt ideen om, at alt hvad bankrådgiveren gør eller siger er i kundens interesse. 

Dog forholder det sig sådan, at din rådgiver ligeledes optræder som en sælger, der skal sælge dig lån, forsikringer og andre bankprodukter, så banken kan tjene penge. Der kan derfor hurtigt opstå en interessekonflikt i forhold til, hvad der er bedst for banken, og hvad der er bedst for dig som kunde. Heldigvis er det i langt de fleste tilfælde bedst for banken at beholde dig som kunde, hvorfor banken også vil være interesseret i at tilbyde dig nogle fornuftige vilkår.

Her får du fire gode råd til, hvordan du nemmest forhandler bedre priser i din bank.

1. Undersøg markedet grundigt

Inden du går til mødet, skal du stille dig selv følgende spørgsmål:

  • Er prisen på dit lån fair, eller betaler du for høje renter? 
  • Er gebyrerne på dine eventuelle investeringer rimelige?
  • Er der mulighed for at få en bedre rente på din opsparingskonto?

For at kunne besvare disse spørgsmål er det selvfølgelig nødvendigt, at du undersøger markedet grundigt for derigennem at kunne sammenligne dine nuværende produkter, priser og vilkår med andre bankers produkter, priser og vilkår. Til det formål kan du bruge hjemmesiden Pengepriser.dk, som er udarbejdet af Finanstilsynet og Forbrugerrådet. 

2. Vurder din værdi som kunde

Hvilke vilkår og priser, du kan få i din bank, afhænger i høj grad af, hvilken værdi banken tillægger dig som kunde. Og din værdi som kunde vurderes ud fra, hvor stor en risiko banken forbinde med eksempelvis at låne dig penge. Hvis din bank eksempelvis vurderer, at der er en overhængende risiko for, at du ikke kan betale dit lån tilbage inden for den aftalte tidsramme, vil de formentligt være mindre villige til at forhandle en lavere rente på dit lån, eftersom en højere rente fungerer som en form for kompensation for den risiko, banken løber ved at låne dig penge. 

Nogle af de faktorer, der afgør, hvorvidt banken anser det som risikabelt at låne dig penge eller ej, er blandt andet dine gældsforhold. Derfor bør kigge dine ind- og udlån efter i sømmene, inden du går til et møde med din bankrådgiver, hvor formålet er at forhandle bedre priser. Du bør desuden have øje for, hvordan dine aktiver hænger sammen med dine lån – hvis dine aktiver svarer til størrelsen på dine lån, er det positivt, og hvis du har indlån, som banken kan tjene penge på, er det endnu bedre.

3. Læg et veludtænkt budget

Det er helt essentielt, at du har lagt et grundigt budget, som du kan tage med til forhandlingsbordet. Der er to simple grunde til det: 

  1. Det er vigtigt for banken at få overblik over din økonomiske situation, når de skal vurdere, hvilke priser de kan tilbyde dig som kunde.
  2. Det viser, at du selv har et overblik over og indsigt i din egen økonomiske situation, og det bliver nemmere at forhandle med banken.

Dit budget skal som minimum indeholde dine indtægter, hvad end det er i form af løn, dagpenge, pension, SU eller lignende, og dine udgifter, både faste som variable.

4. Hent uvildig rådgivning

Eftersom din bankrådgiver ikke kun har dine behov som kunde i tankerne, men også fungerer som en sælger for banken, kan – alt efter hvor mange penge du ønsker at låne – være fordelagtigt at hente uvildig rådgivning fra en tredjepart. En uvildig rådgivningspartner har erfaring med forhandlingsprocesser og ved, hvilke priser kunder reelt set kan forvente at på i banken baseret på deres privatøkonomiske situation.

Mange er afvisende overfor ideen om at søge uvildig rådgivning, fordi det koster penge. Men selvom det er en udgift lige nu og her, kan det hurtigt tjene sig hjem igen, da du på længere sigt sparer penge på renter og gebyrer, som du i mange tilfælde ellers var endt med at betale. Det giver desuden en tryghed at vide, at en anden fagperson har været inde over og sagt god for det, og at der dermed er styr på din økonomi.

Andreas Linde
Skrevet af
Andreas Linde har mere end 7 års erfaring med lånemarkedet og kender alt til ÅOP, annuitetslån, serielån, obligationer og andre relevante begreber inden for lån.
Fairlån > Nyheder > 4 råd til at forhandle bedre priser i din bank