Hvordan har inflation indflydelse på huspriser?

Hvordan har inflation indflydelse på huspriser?

Et usikkert marked gør ofte, at almindelige forbrugere har en tendens til at holde på deres penge af frygt for fremtiden. Efter en årrække med lave renter og stor købekraft, har danskerne haft flere penge mellem hænderne. Men i takt med stigende priser på fødevarer, varme og banklån, ryger en stor del af en husstands rådighedsbeløb til de faste udgifter, som er nødvendige i hverdagen.

En krig i Ukraine gør desuden, at importen af basisvarer som kornprodukter er mere usikker, mens efterspørgslen forbliver den samme. Som det gælder med alle andre markeder, stiger prisen på en vare, når efterspørgslen er større end det vareudbud, markedet kan tilbyde. Og ligesom det gælder med basisvarerne i supermarkedet, kan samfundsinflationen meget vel have indflydelse på boligmarkedet. Det gør vi dig klogere på her i artiklen.

Boligrentens udvikling

Det er de færreste mennesker, der har mulighed for at købe sig fast ejendom uden at skulle kigge på et lånetilbud. Derfor er det relevant at se på, hvordan boligrenten udvikler sig, og hvad man kan forvente at skulle betale, når man låner penge. Med en inflation, der særligt i 2022 er skudt i vejret, er bankernes lån til boliger fulgt med.

Inflation er et udtryk for, at varer, tjenester og servicer koster mere – og at pengene i din pung bliver mindre værd. Inflation er ikke en stigning i pris på den enkelte vare, men en stigning, der generelt gælder for varernes prisniveau. Bliver pengene mere værd, altså et fald i varernes prisniveau, er der tale om deflation.

I løbet af de sidste 10-12 år har boligrenten på det danske boligmarked ligget historisk lavt på omkring 0-2 %. Men 2022 har åbnet for renter på boliglån på omkring det dobbelte, altså 4-5 %. Det er blandt andet en af årsagerne til de faldende boligpriser efter en årrække, hvor priserne er steget markant over hele landet.

Det betyder, at det koster flere penge at låne til at kunne købe fast ejendom. Grundlæggende handler det om, at låneudbyderne også skal have deres omsætning til at fortsætte på et stabilt niveau. En rente med et dårligere afkast giver også for bankerne dårligere købekraft og dårligere investeringsmuligheder for deres forretning. 

Påvirkningen siden COVID-19

Da COVID-19 for alvor havde fat i det danske samfund, var der ikke mange, der havde fantasi til at forestille sig, at boligpriserne ville stige med den fart, de gjorde. Med et spring i inflation, højere boligrenter og stigende priser på energi har efterspørgslen – og dermed priserne – i 2022 dog været faldende efter de første tre måneder.

Coronapandemien medførte nedlukninger af samfund i store dele af verden i 2020. I Danmark kom første nedlukning i marts samme år. Med penge, der ikke blev brugt på bl.a. rejser, havde danskerne et større økonomisk råderum i perioden, hvilket førte til større efterspørgsel på fast ejendom.

Med blik for de første tre måneders stigning på boligmarkedet, regner man med, at påvirkningen fra inflationen faktisk går nogenlunde i nul – tenderende til en mild negativ vækst – når året er slut.

Inflation er kun en del af svaret

Selvom vi kigger på hele perioden fra coronakrisens begyndelse frem til nu og kan se en stigning i boligpriser, er inflationen i 2022 ikke hele svaret på, hvorfor huspriserne falder. For som vi har været inde på, handler et boliglån såvel som andre lån, fx forbrugslån, om den risiko, låntagere er villige til at tage i forbindelse med en rentes størrelse. Er renten højere end ønsket, vil færre mennesker have tilbøjelighed til at skrive under på og tage et lån, der for blot to år siden ville have været halvt så stort.

Inflation er kun en del af svaret

Du kan altid stille dig selv følgende spørgsmål:

  • Hvordan får jeg mest ud af mine penge?
  • Hvordan kommer renten til at påvirke mit rådighedsbeløb?
  • Hvor meget koster det lån, jeg tager, over en given periode – fx 30 år? Kan lånet stadig betale sig?

Konsekvenserne med lavere eller højere købekraft, som inflation og deflation altid fører med sig, er altså væsentlige at have med i diskussionen om prisstigning. Men i forbindelse med boligpriser er det ikke hele forklaringen.

Andreas Linde
Skrevet af
Andreas Linde har mere end 7 års erfaring med lånemarkedet og kender alt til ÅOP, annuitetslån, serielån, obligationer og andre relevante begreber inden for lån.
Fairlån > Nyheder > Hvordan har inflation indflydelse på huspriser?