Lånetendenser i April 2024: En analyse af lånebeløb

I perioden 01/04-30/04, 2024, blev lånetendenserne blandt danske kunder nøje analyseret for at forstå forskelle i lånebeløb baseret på forskellige demografiske faktorer. Rapporten fra Fairlån fremhæver væsentlige forskelle i låneadfærd.

Lånebeløb efter køn

Mænd låner i gennemsnit mere end kvinder, med et gennemsnitligt lånebeløb på 68.573 DKK for mænd mod 52.533 DKK for kvinder. Denne forskel kan indikere forskellige finansielle behov eller adgang til finansielle ressourcer mellem kønnene. Mænds højere lånebeløb kan også afspejle større investeringer i erhvervs- og personlige projekter. Det er afgørende at overveje disse forskelle ved udvikling af målrettede låneprodukter. Kvinder viser en tendens til mere konservative låneadfærd, hvilket kan påvirke deres gennemsnitlige lånebeløb.

Lånebeløb efter køn
Lånebeløb efter køn

Lånebeløb efter ejerskab af ejendom

Ejere af ejendom låner i gennemsnit 89.969 DKK, hvilket er markant højere end dem, der bor til leje, som kun låner 56.015 DKK. Dette kan skyldes, at boligejere ofte har større sikkerhedsstillelser og dermed kan låne større beløb til lavere renter. Boligejere kan også have højere økonomisk stabilitet, hvilket gør dem mere kreditværdige. Disse indsigter kan hjælpe med at skræddersy lån til forskellige boligtyper. Derudover kan ejerskab af ejendom indikere en højere samlet nettoværdi, hvilket yderligere påvirker lånebeløbet.

Lånebeløb efter ejerskab af ejendom
Lånebeløb efter ejerskab af ejendom

Lånebeløb efter region

Lånebeløb varierer også betydeligt på tværs af regioner.

I Hovedstaden er det gennemsnitlige lånebeløb 66.129 DKK, mens det er lavest i Nordjylland med 52.598 DKK.

Midtjylland, Grønland, Sjælland og Syddanmark har gennemsnitlige lånebeløb på henholdsvis 63.520 DKK, 61.679 DKK, 61.507 DKK og 59.044 DKK.

Disse forskelle kan afspejle regionale økonomiske forhold og boligmarkedsforhold.

Lånebeløb efter region
Lånebeløb efter region

Lånebeløb efter alder

Låneadfærden ændrer sig også med alderen. Personer i alderen 40-49 år har det højeste gennemsnitlige lånebeløb på 73.323 DKK, mens de yngste (18-29 år) og ældste (70+ år) aldersgrupper låner henholdsvis 44.956 DKK og 45.704 DKK. Mellemaldersgruppen (30-39 år) har et gennemsnitligt lånebeløb på 65.804 DKK, og 50-59-årige og 60-69-årige låner i gennemsnit 69.651 DKK og 63.624 DKK.

Lånebeløb efter alder
Lånebeløb efter alder

Lånebeløb efter beskæftigelse

Selvstændige og freelancere har det højeste gennemsnitlige lånebeløb på 114.010 DKK, efterfulgt af ledere med 87.321 DKK og almindelige lønmodtagere med 66.492 DKK.

Lærlinge, pensionister, studerende og personer med tidsbegrænset ansættelse låner væsentligt mindre, med gennemsnitlige beløb på henholdsvis 57.126 DKK, 48.707 DKK, 37.794 DKK og 35.146 DKK.

Disse forskelle kan afspejle indkomstniveauer og økonomisk sikkerhed.

Lånebeløb efter beskæftigelse
Lånebeløb efter beskæftigelse

Lånebeløb efter låneformål

Formålet med lånet påvirker også størrelsen af lånebeløbet.

Lån til samlelån/rentetjek/indfri lån er i gennemsnit 138.186 DKK, mens lån til eget selskab/investering er 96.744 DKK.

Køb af bil, MC/campingvogn/båd har gennemsnitlige lånebeløb på 90.797 DKK og 80.999 DKK.

Lån til renovering/reparation, depositum til bolig, og ferie/oplevelse/fritid har betydeligt lavere gennemsnitlige beløb på henholdsvis 50.091 DKK, 42.853 DKK og 32.133 DKK.

Lånebeløb efter låneformål
Lånebeløb efter låneformål

Konklusion

Rapporten fra april 2024 viser tydelige forskelle i lånebeløb baseret på køn, ejerskab af ejendom, region, alder, beskæftigelse og låneformål. Disse forskelle understreger behovet for tilpassede finansielle produkter, der imødekommer de specifikke behov hos forskellige kundegrupper.

Det er tydeligt, at lånebehov og økonomiske muligheder varierer betydeligt på tværs af demografiske grupper. Fairlån sigter mod at tilbyde fleksible og tilpassede låneprodukter for at imødekomme disse forskelligartede behov

Andreas Linde, finansiel ekspert og CEO hos Fairlån.

Denne detaljerede analyse kan hjælpe med at forbedre forståelsen af kundernes låneadfærd og guide fremtidige finansielle produkter og services.

Andreas Linde
Skrevet af
Andreas Linde har mere end 7 års erfaring med lånemarkedet og kender alt til ÅOP, annuitetslån, serielån, obligationer og andre relevante begreber inden for lån.
Fairlån > Nyheder > Lånetendenser i April 2024: En analyse af lånebeløb