Analyse: Hvem optager lån til boligrenoveringer?

Denne detaljerede gennemgang undersøger, hvem der optager lån til boligrenoveringer i Danmark mellem 14. marts 2024 og 14. april 2024, baseret på data fra Fairlån. Analysen afslører væsentlige demografiske forskelle, der kan hjælpe med at forstå markedsdynamikkerne bedre.

Kundesegmentering efter Køn:

Data viser, at mænd udgør en større del af låntagere for boligrenoveringer med 63,16%, sammenlignet med kvinder, der udgør 36,84%​​. Denne forskel kan indikere en kønsspecifik tilgang til boliginvesteringer og vedligeholdelse.

“Dette skel mellem kønnene kan tyde på, at mænd muligvis har større beslutningskraft eller en anden økonomisk tilgang til ejendomsforbedringer.”

Andreas Linde

Dette mønster kan også afspejle traditionelle roller i husholdningsøkonomien, hvor mænd måske oftere står for større finansielle beslutninger eller er mere risikovillig.

Lån til renovation / Køn
Lån til renovation / Køn

Aldersfordeling blandt Låntagere:

Låntagere mellem 30 og 39 år udgør den største gruppe med 25,46%, tæt fulgt af aldersgrupperne 40-49 og 50-59 år, som henholdsvis udgør 21,54% og 22,77% af låntagere​​. Dette indikerer at midaldrende husejere er de mest aktive i forbindelse med renoveringer, sandsynligvis på grund af et stabiliseret økonomisk fodfæste og et øget behov for at tilpasse boliger til en voksende familie eller ændrede livsstilsbehov.

Lån til renovation / alder
Lån til renovation / alder

Ejendomsstatus og Lån til Renoveringer:

Dette er super interessant. Blandt dem, der optager lån til renovering, ejer 35% deres ejendom, mens 65% bor til leje​​. Man skulle tro at der ville være en klar tendens: ejendomsejere ser en direkte værdi i at investere i deres boliger, hvilket ikke er overraskende, da forbedringer kan øge en ejendoms markedspris betydeligt.

Dette er dog ikke tilfældet. Dette kan skyldes de høje omkostninger ved køb af hus i 2024, og derfor ser folk det som en bedre investering at opgradere interiøret i sin lejebolig.

Boligsituation / Lån til renovation
Boligsituation / Lån til renovation

Regionale Forskelle:

Regionale data afslører, at Hovedstaden leder med 28,77% af låntagere, efterfulgt af Syddanmark og Sjælland med henholdsvis 23,66% og 19,43%​​. Den økonomiske koncentration i hovedstadsområdet kan være en drivkraft for denne trend, med flere renoveringsprojekter der reflekterer et mere dynamisk boligmarked.

Lån til renovation / Region
Lån til renovation / Region

Beskæftigelsesstatus:

En overvejende majoritet på 66,88% af låntagere er lønmodtagere, mens selvstændige og freelancere tilsammen udgør næsten 5%​​.

“Stabiliteten i et lønmodtagerforhold giver ofte den nødvendige sikkerhed, som kreditgivere søger. Selvstændige kan have svingende indkomster, hvilket gør låneprocessen mere kompleks.”

Andreas Linde

Denne fordeling kan pege på nødvendigheden af at have et regelmæssigt og forudsigeligt indkomstgrundlag for at sikre finansiering til større projekter som boligrenoveringer.

Lån til renovation / beskæftigelse
Lån til renovation / beskæftigelse

Konklusion

Analysen fremhæver, at det primært er midaldrende mænd, der ejer deres hjem, som optager lån til boligrenoveringer. Disse lån synes at være et populært værktøj for ejere til at forbedre værdien af deres investeringer, hvilket antyder en stærk boligrenoveringskultur inden for denne demografiske gruppe.

“Som vi ser det hos Fairlån, bekræfter denne trend ikke blot et robust marked for boligrenoveringer, men også potentialet for yderligere vækst inden for sektoren,”

Andreas Linde, finansekspert og CEO
Andreas Linde
Skrevet af
Andreas Linde har mere end 7 års erfaring med lånemarkedet og kender alt til ÅOP, annuitetslån, serielån, obligationer og andre relevante begreber inden for lån.
Fairlån > Nyheder > Analyse: Hvem optager lån til boligrenoveringer?