Kreditvurdering – Hvad betyder det, og hvordan foregår det?

Riskoen ved kviklaan

En långivers vurdering af en potentiel låntagers kreditværdighed kaldes en kreditvurdering.

Det betyder med andre ord, at debitor får kendskab til kreditors evne til at forrente og tilbagebetale et lån – eksempelvis i forbindelse med et online quicklån

En kreditvurdering udarbejdes som oftest på baggrund af informationer om den pågældende person eller virksomhed.

Her kan der være tale om såvel offentligt tilgængelige informationer som private informationer.

Hvorfor?

En låneudbyder vil altid have en interesse i at vurdere din kreditværdighed, og det har han flere grunde til.

For det første er det jo vigtigt for ham, at han får de penge igen, som han låner dig. Ellers bliver det jo en temmelig dårlige forretning at låne penge ud.

For det andet kan forskellige markører om din kreditværdighed have betydning for, hvilke betingelser du kan få dit lån på. Jo større risiko långiver har for at miste sine penge, des dyrere bliver dit lån.

Hvordan?

Når kreditor låner mange penge ud til mange forskellige lånere, får han mulighed for over årene at lave en grundig statistik over, hvilke faktorer der indebærer risiko.

En bank eller en anden låneudbyder kan se, hvilke kunder der har haft svært ved at betale, og søge efter fællestræk.

Disse fællestræk kaldes risikofaktorer, og de har betydning for, om kreditten kan bevilges og til hvilken pris.

En kreditvurdering er således baseret på flere personlige ting. Det drejer sig blandt andet om din boligsituation og dit job.

Der foretages også en vurdering af, hvor sikker din fremtid ser ud, samt hvordan du har forvaltet dine penge førhen. I den forbindelse bliver der kigget på, om du tidligere har betalt dine lån tilbage uden problemer.

Derfor indeholder en kreditvurdering bl.a. en estimering af, hvor mange penge du tjener om året. Der ses også på, om du betaler af på andre lån. Og ligeledes hvor mange penge du har stående på din konto.

Hvis låneudbyderen ud fra denne kreditvurdering får indtryk af, at du ikke kan forvalte dine penge med omhu, er de som regel afvisende over for at lade dig låne et større beløb.

Kan du derimod bevise over for låneudbyderen, at du har styr på tingene, vil de have større tiltro til, at du kan betale dit lån tilbage uden komplikationer.

En positiv eller negativ kreditvurdering?

En positiv kreditvurdering betyder, at du som långiver forventer, at personen, der ønsker et lån, vil kunne overholde en låneaftale og indfri lånet inden for dets løbetid.

En negativ kreditvurdering betyder, at du vurderer, at personen ikke vil kunne betale sin gæld, og at vedkommende udgør for høj en risiko for långiver.

En sådan vurdering vil i langt de fleste tilfælde betyde, at personen, der ansøger om et lån, vil få et afslag.

Kreditvurderinger foretages ikke kun af pengeinstitutter, men også af andre typer virksomheder.

Det eneste det kræver er at der er en form for kredit involveret, og en løbetid.

Det betyder ikke noget, om der er tale om en løbetid på et par dage eller flere år.

Pengeinstitutter foretager deres egne kreditvurderinger og indhenter selv diverse informationer om en eventuel låntager.

Mange virksomheder og enkeltpersoner vælger dog at gøre brug af en af de mange kreditinformationsvirksomheder. Disse virksomheder har nemlig registre over ”dårlige betalere”.

Eksempler på risikofaktorer

Én af de væsentligste risikofaktorer, som långiver kigger efter, er, om du er registreret i RKI.

En RKI-registrering betyder, at du allerede mindst én gang har skyldt penge, som du ikke har kunnet eller villet betale tilbage.

Det betyder også, at du endnu ikke har udredt dit mellemværende med din kreditor.

Långiver er ikke interesseret i at høre din historie, for han betragter dig ikke som en person, men som en risikoprofil.

Mange långivere vil takke helt nej, hvis du er registreret i RKI. Der findes dog enkelte långivere, som godt tør løbe denne risiko.

En anden vigtig faktor er din tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis du har en fast lønindtægt og har haft det i mange år, er risikoen ved at låne dig penge mindre, end hvis du er på kontanthjælp.

Bolig

Din boligsituation er også interessant. Jo oftere du flytter, des mere usikkert og ustruktureret fremstår din tilværelse.

Derfor giver en stabil boligsituation et plus i kreditvurderingen. Bor du i ejerbolig er der endnu et plus.

Så har du nemlig allerede bevist, at du er i stand til at passe et lån.

Visse områder og postnumre har mange dårlige betalere. Selvom du måske har helt styr på økonomien, kan det have betydning for din kreditværdighed, hvis du bor i et sådant område.

Det har også betydning, hvilke andre lån, du allerede har. Hvis du har flere kassekreditter, kreditkort og små, hurtige lån, står du dårligere i kreditvurderingen, end hvis du kun har få lån i etablerede pengeinstitutter.

Mange smålån signalerer, at du har et overforbrug i forhold til din indtægt, og det betyder en risiko for långiver.

Pant eller kaution?

Hvis du har mulighed for at give pant i noget, sænker det långivers risiko, og du vil få bedre mulighed for at optage et lån.

Måske har du friværdi i din ejerbolig, eller måske ejer du en ikke helt værdiløs bil, som långiver kan tage pant i.

Hvis du kan få andre til at garantere dit lån som kautionister, har långiver mere end ét sted at forsøge at inddrive gælden, hvis du skulle svigte.

Så en kaution vil også have positiv betydning for kreditvurderingen.

Selvfølgelig er størrelsen af din faste indtægt også interessant, så nogle långivere vil bede om at se dine skattepapirer.

Derudover kan den enkelte långiver have sine helt egne risikofaktorer, som han kigger efter.

Generelt må du ikke lyve om dine forhold, når du optager et lån. Det betragtes som svindel og kan være stafbart.

Se kreditvurderingen som noget positivt

Det kan for mange virke omstændigt og unødvendigt, at der skal laves en grundig gennemgang af ens økonomi.

Selv ved lån af småbeløb. Men som tidligere nævnt, er det en god sikkerhed for dig, at professionelle har vejet din økonomi robust nok til, at de tør at låne dig penge.

Se derfor kreditvurderingen som en positiv proces, og bliv ikke slået ud af et afslag på din låneansøgning.

Selvfølgelig er det ærgerligt, hvis drømmehuset ikke kan blive dit lige nu.

Men husk på, at drømmehuset kun er drømmehuset, så længe du har råd til det. Derfor er der måske et andet sted, der er mere rigtigt for dig og din familie.