Kreditvurdering – Alt du bør vide

Riskoen ved kviklaan

En långivers vurdering af en potentiel låntagers kreditværdighed kaldes en kreditvurdering.

Det betyder, med andre ord, at kreditor får kendskab til debitors evne til at forrente og tilbagebetale et lån – eksempelvis i forbindelse med et online quicklån

En kreditvurdering udarbejdes som oftest på baggrund af informationer om den pågældende person eller virksomhed.

Her kan der være tale om såvel offentligt tilgængelige informationer som private informationer.

I denne artikel vil vi udpensle alle de vigtige faktorer, der er forbundet med låneudbyders kreditvurdering af dig.

Hvorfor foretager udbydere en kreditvurdering af dig?

Et pengeinstitut vil altid have en interesse i at vurdere din kreditværdighed – og det har han flere grunde til.

For det første er det jo vigtigt for kreditor, at han får de penge igen, som han låner dig. Ellers bliver det jo en temmelig dårlige forretning at låne penge ud.

For det andet kan forskellige markører om din kreditværdighed have betydning for, hvilke betingelser du kan få dit lån på.

Jo større risiko långiver har for at miste sine penge, des dyrere bliver dit lån.

Din kreditvurdering blive derfor bl.a. brugt til at afgøre din likviditet.

Hvad betyder likviditet?

Likviditet er et udtryk for en persons økonomiske tilstand.

Man beregner likviditet på baggrund af kontanter og beholdninger, som let kan omsættes. Likviditeten er de likvider, som står tilbage efter personens økonomiske forpligtelser er modregnet.

Man kan helt enkelt sige, at likviditeten er forholdet mellem personens indtægter og udgifter.

Udover at medregne likviditet i din kreditvurdering, er der også andre væsentlige faktorer, der bliver undersøgt, såsom personlige forhold og tilbagebetalingshistorik.

Hvordan udføres en kreditvurdering?

Når kreditor låner mange penge ud til mange forskellige lånere, får han mulighed for at lave en grundig statistik over, hvilke faktorer der indebærer risiko.

Pengeinstitutter foretager altså deres egne kreditvurderinger og indhenter selv diverse informationer om en eventuel låntager.

En bank eller en anden låneudbyder kan se, hvilke kunder der har haft svært ved at betale, og søge efter fællestræk.

Disse fællestræk kaldes risikofaktorer, og de har betydning for, om kreditten kan bevilges og til hvilken pris.

Kreditvurdering hos online låneudbydere

Hos online lånevirksomheder foregår kreditvurderingen 100% automatisk og elektronisk.

Når du underskriver din låneansøgning med dit MitID, kan udbyderen indhente dine relevante kreditoplysninger via SKAT.

Dette er modsat traditionelle banker, som typisk gennemgår en langt grundigere vurdering af dine forhold.

En kreditvurdering er typisk baseret på flere aspekter, som tilsammen afgør, hvorvidt du er en attraktiv låntager.

Det drejer sig hovedsageligt om 3 overordnede faktorer:

 1. Indkomst og udgifter
 2. Personlige forhold
 3. Tilbagebetalingshistorik

Når en låneudbyder modtager din låneansøgning, vil der altså blive foretaget vurdering af dig ud fra din økonomiske og personlige situation, før du kan blive godkendt til et lån.

I det nedenstående vil vi gøre rede hver af disse 3 faktorer. 

3 faktorer, der påvirker din kreditvurdering

Som nævnt, er din kreditvurdering med til at bestemme:

 • Hvorvidt du kan blive godkendt til et lån
 • Hvor stort et beløb, du kan få bevilget
 • Den rente, du får tilbudt

Når lånevirksomheder foretager en kreditvurdering, bliver der typisk kigget på 3 generelle faktorer, som vi her vil dykke ned i.

Indkomst og udgifter

Først og fremmest er det væsentligt, at din økonomi er tilstrækkelig til at kunne klare låneudgifterne.

Derfor foretager banker og låneselskaber en vurdring af din økonomi i forhold til:

 • Indkomst
 • Gæld
 • Rådighedsbeløb

Ud fra din indkomst kan udbyderen afgøre, hvorvidt du er i stand til at tilbagebetale det lånte beløb.

Har du en god lønindtægt og et fast arbejde, giver dette naturligvis pluspoint i den samlede vurdering, end hvis du er på kontanthjælp.

Størrelsen på din faste indtægt er naturligvis også interessant, hvorfor visse långivere vil bede om at se dine skattepapirer.

Indkomst dækker desuden over enhver form for indtjening, du modtager fra ansættelser, investeringer, sociale ydelser og lignende.

Når din indkomst er blevet gennemarbejdet, vil udbyderen kigge på din udestående gælds. Her bliver dit gæld/indkomstforhold altså vurderet.

Hvad er gæld/indkomstforhold?

Dit gæld/indkomstforhold består af dine månedlige gældsbetalinger delt med din månedlige indkomst før SKAT.

Dette gæld/indkomstforhold er måler, hvorvidt du er i stand til at overkomme betalingen af et potentielt lån. 

Som et sidste punkt vil udbyderen kigge på dit rådighedsbeløb.

Dette beløb fortæller, hvor mange penge du har til rådighed hver måned, når de faste udgifter er betalt.

Ved at opveje lånets månedlige ydelse op imod dit rådighedsbeløb, kan udbyderen vurdere din betalbarhed, hvilket er afgørende for, om du kan få bevilget et lån.

Personlige forhold

Dine personlige forhold er ligeledes sigende for din kreditværdighed.

Mange banker og låneinstitutter vil derfor inkludere de følgende faktorer i din kreditvurdering:

 • Bopæl
 • Ansættelseshistorik
 • Familieforhold

Som udgangspunkt bliver stabilitet og kontinuitet vægtet højt i den samlede vurdering.

Det er altså en stor fordel, hvis du er husejer og er bosat i det land, hvori du søger om lån.

Mange online lånevirksomheder Danmark kræver, at du er registreret i det danske folkeregister, før du kan blive godkendt til et lån.

De traditionelle banker er desuden interesseret i at finde ud af, om du er hus- og/eller bilejer.

Hvis du har mulighed for at pantsætte ejendele, sænker det långivers risiko, og du vil få bedre mulighed for at optage et lån.

TIP: Find en kautionist

Kan du få en, eller flere, til at garantere dit lån som kautionist, har långiver andre steder, hvorfra gælden kan inddrives, hvis du skulle svigte.

Så en kautionist vil også have positiv betydning for kreditvurderingen.

Ydermere vil udbyderen også kigge på din ansættelseshistorik for at vurdere stabiliteten i din økonomi.

Viser din indkomst fra de seneste 24 måneder, at der har været lange ophold mellem ansættelser, kan det have konsekvenser for din kreditvurdering.

Derudover har dine familieforhold en betydning, når du vil blive godkendt til et lån.

Er du gift og bor sammen med din partner, vil husstanden sandsynligvis bestå af to indkomster istedet for blot én. Det øger den samlede indkomst, hvilket ligeledes give din/jeres kreditvurdering et nyk opad.

Har I derimod hjemmeboende børn under 18 år, vil det indebærer flere udgifter, hvilket kan trække kreditvurderingen i den forkerte retning.

Tilbagebetalingshistorik

Når vi taler om kreditvurderinger, kan vi ikke komme udenom din tilbagebetalingshistorik.

Denne inkluderer faktorerne:

 • Tilbagebetaling af regninger og gæld
 • Lånemønster
 • RKI-registrering

Først og fremmest undersøger udbyderne din tilbagebetalingshistorik for at danne sig et billede af, hvor god du er til at tilbagebetale regninger og gæld.

Det er nemlig væsentligt for udbyderen, at du betaler dine regninger til tiden, så dine betalinger ikke halter efter.

Dit lånemønster kan også influere kreditvurderingen af dig.

Optager du jævnligt små lån, kan det signalere, at du har et overforbrug i forhold til din indtægt – og det betyder en risiko for långiver. 

Mange små lån indebærer desuden dyre gældsposter, som kan gøre det svært for dig at klare betalingen af et nyt.

Derfor vil din kreditvurderingen blive lavere, hvis du allerede har megen udestående gæld. Omvendt giver det pluspoint, hvis du sjældent optager lån.

Er du tilmed registreret som dårlig betaler i RKI eller Debitor Registret, vil det blive umuligt for dig at få et lån godkendt.

Det skyldes i bund og grund det faktum, at du som dårlig betaler ikke er i stand til at overkomme dine gældsposter.

Derfor vil låneudbydere ikke kunne regne med, at du kan overholde en ny låneaftale.

En positiv eller negativ kreditvurdering?

En positiv kreditvurdering betyder, at du som långiver forventer, at personen, der ønsker et lån, vil kunne overholde en låneaftale og indfri lånet inden for dets løbetid.

En negativ kreditvurdering betyder, at du vurderer personen som ude af stand til at betale sin gæld, hvorfor vedkommende udgør for høj en risiko for långiver.

En sådan vurdering vil i langt de fleste tilfælde betyde, at personen, der ansøger om et lån, vil få et afslag.

Indenfor bankverdenen opererer man også i termer som insolvens.

Hvad betyder insolvens?

Der findes to forskellige former for insolvens: teknisk insolvens og egentlig insolvens.

Ved en egentlig insolvens er du ude af stand til at overholde dine betalinger, som vil lede til en konkurs. Det er fogedretten, som afgør, om du er insolvent eller ej. Deres bedømmelse hviler på din betalingsevne, og om du eventuelt har nogle aktiver, som du kan bruge til at betale din gæld med.

Er du teknisk insolvent, behøver det ikke nødvendigvis at lede til en konkurs, da du kun er insolvent på papiret. Du er altså teknisk insolvent, hvis gæld overstiger din formue.

Er du insolvent, vil din kreditvurdering naturligvis være yderst lav, hvilket minimerer dine lånechancer markant.

Se kreditvurderingen som noget positivt

Det kan for mange virke omstændigt og unødvendigt, at der skal laves en grundig gennemgang af ens økonomi.

Selv ved lån af små pengesumme. Men som tidligere nævnt, er det en god sikkerhed for dig, at professionelle har vejet din økonomi robust nok til, at de tør at låne dig penge.

Se derfor kreditvurderingen som en positiv proces, og bliv ikke slået ud af et afslag på din låneansøgning.

Selvfølgelig er det ærgerligt, hvis drømmehuset ikke kan blive dit lige nu.

Men husk på, at drømmehuset kun er drømmehuset, så længe du har råd til det. Derfor er der måske et andet sted, der er mere rigtigt for dig og din familie.

LÆS OGSÅ: Lån penge – Største oversigt over de bedste lån i dag.

Andreas Linde
Skrevet af
Andreas Linde har mere end 7 års erfaring med lånemarkedet og kender alt til ÅOP, annuitetslån, serielån, obligationer og andre relevante begreber inden for lån.
Fairlån > Lån penge > Kreditvurdering – Alt du bør vide

Seneste nyheder