Hvad er morarenter?

kviklån

Kort sagt er morarenter ekstra omkostninger, som skyldneren skal betale, såfremt denne ikke betaler sin aftalte fordring til tiden. Det vil altså sige, at banken eller pengeinstituttet har ret til at tillægge en fast skematisk bestemt rente oveni det skyldige beløb, hvis debitor ikke betaler til tiden.

Det er med andre ord altså en form for erstatning, som man skal betale som en form for straf, hvis ens betaling er forsinket. Morarenter er altså det juridiske udtryk, der beskriver grænserne for, hvor meget ekstra kreditor kan tillægge debitors betaling ved forsinkelse.

Hvordan udregnes morarenter?

I Danmark udregnes morarenter efter faste bestemmelser, der er skrevet i Renteloven. En bank eller et pengeinstitut kan altså ikke selv bestemme, hvor meget morarenterne skal være. De skal udregne det efter de officielle regler og love.

I skrivende stund består morarenten af den årlige referencesats som Danmarks Nationalbank foreskriver plus et fast tillæg på 8,0 procentpoint. Fra 2014 har den faste rentesats fra Danmarks Nationalbank været 0,20 %, hvilket vil sige at morarenten er på 8,20 %.

Når bankerne eller pengeinstitutterne udregner morarenterne, gøres dette altså ud fra reglerne i Renteloven. Renters rente medtages ikke i udregningen.