Renter – Alt du bør vide om renter på lån

Renter på lån – alt du bør vide

Du kan ikke undgå at betale renter, når du optager et lån.

Rente er et udtryk, som kort sagt dækker over omkostningen af at låne penge i en aftalt periode. 

I forbindelse med finansiering er renten altså prisen på at låne penge. Renten kan variere meget afhængig af, hvilken type af lån der foretages.

Normalt udregnes renten som en fast procentsats pr. år, hvilket kaldes rentefoden.

Men når du undersøger renter på lån, vil du typisk støde på begreber som:

  • debitorrente
  • nominel rente
  • effektiv rente
  • pålydende rente
  • renters rente

Det kan derfor være svært at finde rundt i alle de begreber, der er forbundet med renten.

I denne artikel vil vi gøre rede for de forskellige rentebegreber, så du kan få en afklaring på, hvad renten på dit lån indebærer.

Debitorrente

Debitorrenten er i daglig tale kendt som den nominelle rente.

Derfor: Lad dig ikke forvirre, når du støder på begrebene debitorrente og nominel rente – disse er én og samme rente!

Kort sagt, er debitorrenten den faste årlige rente inklusive renters rente. Derfor bliver renten også kaldt for den årlige debitorrente og årlige nominelle rente

Ud fra debitorrenten kan du altså se, hvor meget det vil koste dig årligt at optage et lån efter eventuelle stiftelsesomkostninger.

Debitorrenten er som regel højere jo oftere renten tilskrives et lån. Det vil sige, at din debitorrente vil være højere på et lån, der tilskrives renter hver måned, frem for et lån hvor renten tilskrives hvert halve år.

Eksempel på debitorrenten

For at give dig et bedre overblik over, hvordan renten fungerer, giver vi dig her et eksempel.

Lad os sige, at du tager et lån på 10.000 kroner, som har en fast årlig rente på 10%. Hvis renten på dette lån bliver tilskrevet hvert halve år, vil den årlige debitorrente altså være på 10,25%. Bliver det samme lån i stedet tilskrevet renter hver måned, vil den årlige debitorrente være 10,47%.

Dette skyldes netop, at debitorrenten tager højde for renters rente. På et lån hvor der oftere blevet tilskrevet renter, vil du altså betale flere penge i renters rente.

Debitorrenten varierer

Debitorrenten kan variere meget og afhænger af, hvor du låner dine penge henne.

I banken vil debitorrenten ofte være forholdsvis lav. Ønsker du at optage et banklån, vil du dog opleve, at ansøgningsprocessen kan være langt mere tidskrævende og besværlig. 

Banken gennemgår typisk en grundig kreditvurdering af dig, hvorfor det kan være sværere at få et lån bevilget.

Hos online låneselskaberne og udbyderne af de såkaldte kviklån og forbrugslån, er det som regel nemmere at blive godkendt til at låne penge.

Det betyder desværre, at du må leve med en høj debitorrente i den periode, hvor du betaler af på lånet.

Du må derfor gøre op med dig selv, hvad din økonomi kan holde til.

Derudfra kan du vælge et lån med den debitorrente, som passer til dig og din økonomi. 

Lån uden omkostninger

Hvis långiver, ved etablering af et givent lån, trækker omkostninger fra, vil dette påvirke den debitorrenten.

For långiver er kort tid i mellem afdragsbetaling at foretrække. Det skyldes, at debitorrenten er højere ved korte terminer – eksempelvis ved månedlige afdrag.

Nogle finansieringsinstitutter tilbyder lån af mindre beløbsstørrelse, hvor du kan låne fri for gebyr og renter, således at låntager kun skal betale det lånte beløb tilbage.

Tager du et lån, som er gebyr- og rentefrit, skal du ikke spekulere på debitorrenten, renters rente og lignende.

Oftest er den slags lån dog kun mulige at optage i mindre omfang og med kort tilbagebetalingsfrit. Det er således ikke en mulighed ved større lån, såsom boliglån.

Effektiv rente

Der kan opstå en del forvirring omkring begrebet effektiv rente. Det skyldes, at begrebet ofte bliver brugt i flæng med debitorrenten og den nominelle rente.

Med god grund. 

Den effektive rente dækker nemlig over de samlede renteomkostninger, der er på dit lån i den opgældende låneperioden – inklusive renters rente, stiftelsesomkostninger og kurstab.

Dog inkluderer den effektive rente også yderligere omkostninger ved lånets optagelse samt løbende provisioner og gebyrer.

I den forstand kan den effektive rente også forveksles med lånet ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent), da denne indbefatter alle omkostninger på årlig basis.

Modsat ÅOP, taget den effektive rente dog også højde for længden på terminerne samt forud- og bagudbetaling.

Typisk vil korte betalingsterminer indebærer en højere effektiv rente sammenlignet med lave terminger. Du kan derfor opleve, at en månedlig rentetilskrivning vil betyde en højere effektiv rente end rentetilskrivninger, der sker kvartalsvis eller årligt.

Derudover vil en forudbetalt ydelse også bevirke en højere rente end betalinger, der sker bagud.

Pålydende rente

Den pålydende rente er den rente, hvorudfra du beregner lånets rente, afdrag og ydelse.

Det er ligeledes de pålydende rente, som benyttes til at styre afviklingen af lånet.

Dog tager denne rentesats ikke højde for renters rente, hvorfor den ikke beregner, hvor mange gange i løbet af året, du skal betale dine afdrag.

Det vil sige, at den pålydende rente forbliver den samme, ligegyldigt om du betaler månedligt, halvårligt, årligt og så videre.

Når du vil finde den mest restvisende pris på dine månedlige afdrag, bør du derfor kigge på debitorrenten, da denne inkluderer de omkostninger, der er forbundet med renters rente.

Renters rente

Renters rente er et udtryk, som beskriver det at forrente det samme beløb flere gange.

Det er altså, som navnet antyder, en rente af renten.

Med denne kan du altså udregne, hvor mange penge du vil have til rådighed eller skylde på ethvert tidspunkt i fremtiden.

Begrebet bruges både i forbindelse med lån og opsparing. Du får nemlig også renter af de renter, du får for den pengebeholdning, du har i banken.

Det hele skal jo gå op.

Hver gang, der tilskrives renter, vokser kapitalen tilsvarende – og renterne beregnes derfor næste gang ud fra den nye kapitalstørrelse.

Derfor stiger renteudbetalingerne naturligt fra gang til gang.

Hvornår betaler du renters rente?

Som udgangspunk betales der ikke renters rente på et realkreditlån.

Det skyldes, at den restgæld, som renterne beregnes ud fra, hele tiden bliver mindre, hvorfor renterne ligeledes bliver mindre.

Til gengæld kan du sagtens komme for at skulle betale renters rente, hvis du har et forbrugslån, hvor de første måneder eller år er afdragsfrie.

Det skyldes, at du skal betale rente af lånebeløbet samt rente af renterne, indtil du begynder at afdrage på lånet.

Eksempel på renters rente

Renters rente kan beskrives kort ved et eksempel.

Hvis du for eksempel foretager et lån på 1.000 kroner og rentefoden er 5%, vil du efter et år skylde 1.050 kroner.

Efter to år er dette altså det nye beløb, som du skal betale renten af, hvilket vil sige, at du også betaler renten af sidste års rente.

Så efter to år vil det skyldte beløb være 5% plus 1.050 kroner.

Du vil derfor skylde 1.102,5 kroner og ikke 1.100 kr.

Se også: De billigste låneudbydere
Det kan være besværligt at finde en låneudbyder, som ovenikøbet også er billig. Et lån online kan give dig det økonomiske overblik tilbage. Samtidigt kan du søge om det lån, du ønsker…

Generel eksempel på rentetilskrivning

Du har lånt 10.000 kroner med en pålydende rente på 10%, som tilskrives én gang om måneden:

  • Låneaftalen siger, at din ydelse er på 1.200 kroner om måneden, altså det beløb, du betaler hver måned til lånet.
  • Den første måned betaler du dine 1.200 kroner, hvormed restgælden i princippet kommer ned på 8.800 kroner (10.000 – 1.200).
  • Men da der tilskrives en rente på 10%, afdrager du kun 200 kroner på lånet, da de øvrige 1.000 kroner går til renter. Altså tilskrives der renter hver måned i løbet af året.
  • Det samlede lånebeløb bliver således langt højere end de 10.000 kroner

Ved at regne det samlede rentebeløb ud fra samtlige rentetilskrivninger gennem året, kan du dernæst udregne, hvad den nominelle årlige rente er – altså den rente, der tager hensyn til betalingen af renters rente gennem året.

Denne rente bliver en del højere end de 10% i pålydende rente.

Derfor kan vi konkludere, at du ikke kan undgå at betale den nominelle årlige rente, da det ville betyde, at låneudbyder kun skulle tilskrive rente én gang årligt.

Det er et meget urealistisk scenarie, og du må derfor acceptere at betale renters rente.

Glem ikke ÅOP, når du sammenligner lån

Det bør nævnes, at debitorrenten ikke tager højde for alle eventuelle øvrige omkostninger i forbindelse med oprettelse af et lån.

På de fleste lån følger der nemlig en række ekstra omkostninger, som kan variere fra lån til lån.

Så hvis du er interesseret i at sammenligne forskellige lån, anbefaler vi, at du benytter dig af ÅOP til sammenligningen.

ÅOP er nemlig mere retvisende end debitorrenten, da der kan være store forskelle på, hvor store provisioner og gebyrer, der er på et lån.

ÅOP tager alle låneomkostninger med i beregningen og giver altså de faste årlige omkostninger i procent.

Dette gør det lettere at sammenligne forskellige lån. Brug vores låneberegner til at sammenligne lån.

Andreas Linde
Skrevet af
Andreas Linde har mere end 7 års erfaring med lånemarkedet og kender alt til ÅOP, annuitetslån, serielån, obligationer og andre relevante begreber inden for lån.
Fairlån > Lån penge > Renter – Alt du bør vide om renter på lån

Seneste nyheder