SU lån – Sådan fungerer det

SU lån – Sådan fungerer det

Hvis du er studerende og får SU, så har du mulighed for at tage et SU lån.

SU lånet udbetales hver måned sammen med din SU. Du skal først begynde at betale lånet tilbage, når du er færdig med din uddannelse.

Du bestemmer selv, hvor meget du vil låne op til maksimumgrænsen.

Renten på et SU lån er lav, og der er ingen gebyrer.

Alternativt kan du vælge at supplere SU lånet med et online lån.

Læs mere om muligheden for at låne penge online på vores side om hurtige lån.

Hvad er SU lån?

SU lån tilbydes til studerende på en SU-berettiget uddannelse i løbet af den tid, hvor den studerende får SU. Der løber renter på lånet fra optagelsen til den fylde tilbagebetaling. SU-lånet skal betales tilbage i årene efter endt uddannelse.

Statens Uddannelsesstøtte

I Danmark kan man få Statens Uddannelsesstøtte, også kaldet SU, mens man uddanner sig. Mange uddannelser i Danmark er SU-berettigede, men der er også uddannelser, der ikke er.

Hvad er SU-satsen?

SU er et stipendium. Hvor meget, du kan få i SU, afhænger af din alder. Det afhænger også af hvilken uddannelse, du går på. Det har også en betydning, om du bor hjemme eller er flyttet hjemmefra.

Hvis du for eksempel er udeboende og går på en videregående uddannelse, ligge satsen i 2020 på 6.243 kr pr. måned før skat.

Men nogle studerende har svært ved at få pengene til udgifterne til at slå til, mens de er på SU.

Grunde til at tage SU lån:

  • Huslejen i de store uddannelsesbyer kan være høj.
  • Der kan også være udgifter til bøger, computer og andet, mens man læser.
  • Mange studier er tidskrævende, og det kan være svært at få tid til at arbejde ved siden af.
  • Der er en grænse for, hvor meget man må tjene, mens man er på SU.

Derfor kan det være en løsning for nogen at vælge at optage et SU lån.

Hvem kan få et SU lån?

Alle, der kan få SU, kan også tage et SU lån. Lånet bliver kun udbetalt de måneder, hvor du også modtager SU. Det betyder, at hvis du holder orlov, hvor du ikke modtager SU, eller hvis du af en eller anden grund vælger SU fra i perioder, så kan du heller ikke modtage SU lån.

Du kan søge SU lån for ét år ad gangen.

Hvis du har søgt SU lån et år, vil du automatisk blive tilbudt SU lånet året efter igen. Hvis du er i slutningen af din uddannelse og har brugt al din SU, så har du mulighed for at tage et slutlån. 

3 typer af SU lån

Der er 3 forskellige typer af SU lån. Der er SU lån, supplerende SU lån til forsørgere og slutlån. Her kan du se de forskellige typer af lån:

SU lånet er tilgængeligt for alle, der modtager SU og dermed går på en SU-berettiget uddannelse.1. SU lån

2. Det supplerende SU lån til forsørgere

Det supplerende SU lån er et ekstra lån, som studerende med børn kan tage ud over det almindelige SU lån. Du er forsøger, hvis du har hjemmeboende børn under 18 år, der har folkeregisteradresse hos dig.

3. Slutlån

Endelig er der slutlånet. Det er et tilbud til dig, der har opbrugt al din SU, men som ikke er færdig med din uddannelse.

Det kan være, at du har skiftet studie undervejs. Eller også tager dit speciale lidt længere tid end beregnet.

Du kan få slutlån de sidste 12 måneder af din uddannelse.

Nogle gange er det muligt at få slutlån i de sidste 24 måneder. Det afhænger af, om du har gennemført din uddannelse på normeret tid, og om du har brugt de 12 ekstra SU klip. Du kan maksimalt få slutlån i 12 eller 24 måneder.

Det vil sige, at hvis du for eksempel får slutlån de sidste 3 måneder af din bacheloruddannelse, så har du kun mulighed for at få slutlån i 9 måneder på en eventuel kandidatuddannelse.

OBS!

Du skal være opmærksom på, at slutlån påvirker dit fribeløb. Fribeløbet er det, du må tjene ved siden af din SU. Du må tjene mindre de måneder, hvor du også får slutlån. Renterne på slutlånet er de samme som på et almindeligt SU lån.

Hvor meget kan jeg låne?

Søger du om et almindeligt SU lån, kan du få op til 3.194 kr. pr. måned. Det supplerende SU lån til forsørgere er på op til 1.598 kr., og slutlånet er på 8.241 kr. pr. måned.

Oversigt over satserne

LånetypeKr./md. i 2020
SU lånOp til 3.194 kr.
Suppl. SU lån til forsørgereOp til 1.598 kr.
Slutlån8.241 kr.

Derudover er det muligt at søge om forhøjet SU lån. Det gælder, hvis din SU er afhængig af dine forældres indtægt. Hvis du på grund af deres indtægt får mindre SU udbetalt, kan du søge om forhøjet SU lån.

Du kan søge om SU lån, mens du studerer i udlandet og modtager et udlandsstipendium. Hvis dette stipendium ikke dækker egenbetalingen på dit studie, kan du søge om SU lån.

SU lån med tilbagevirkende kraft

Det har i nogle år været muligt at tage et SU lån med tilbagevirkende kraft. Du kan søge om SU lån med tilbagevirkende kraft inden for det samme kalenderår. Søger du for eksempel SU lån med tilbagevirkende kraft i september, kan du få lånet fra januar samme år.

Det gælder dog kun, hvis du ikke har modtaget SU lån det år.

Du skal endvidere være på den samme uddannelse og på den samme uddannelsesinstitution i det år, du søger om SU lån med tilbagevirkende kraft.

Supplerende lån for forsørgere og slutlån kan ikke søges med tilbagevirkende kraft.

Sådan søger du

Du søger om SU lån i minSU, som du finder via SU.dk. Du skal bruge et NemID for at logge på minSU.

En plan for dit SU lån

Når du har søgt om et SU lån, vil du få en låneplan.

Her kan du blandt andet se:

  • Hvor meget du har bedt om at få i SU lån.
  • Hvor stort et lån, du er blevet bevilliget.
  • Hvor meget, du vil få udbetalt af lånet hver måned.

Du kan ændre i planen, hvis du i nogle måneder ønsker at få et mindre beløb udbetalt.

Det kan også være, at du helt ønsker at undvære lånet i nogle måneder.

OBS!

SU lånet forudbetales ikke. Du kan derfor ikke vælge at få et større beløb udbetalt end det maksimale.

Dog er der den undtagelse, at hvis du nedsætter udbetalingen én måned, så har du det resterende til gode.

Hvis du for eksempel vælger at nedsætte udbetalingen en måned med 1.000 kr., så kan du få de resterende 1.000 kr. udbetalt den efterfølgende måned. Udbetalingen af det resterende skal ske inden for det samme år. Det er kun det beløb, som du får udbetalt, som bliver forrentet.

Tilbagebetaling

Når du har afsluttet din uddannelse, skal du begynde at betale dit SU lån tilbage.

Du skal dog første begynde at betale SU lånet tilbage ét år efter udgangen af det år, hvor du har færdiggjort din uddannelse. Bliver du for eksempel færdig den 2. juni 2020, så skal du begynde at betale lånet tilbage den 1. januar 2021.

Du har altså lidt tid til at komme i gang med at finde arbejde og tjene penge, inden du skal til at betale lånet tilbage.

Du kan dog vælge at starte en frivillig tilbagebetaling tidligere. Så kommer du hurtigere i gang med at afvikle gælden.

Hvis du vælger at starte på en ny uddannelse, så kan du stoppe tilbagebetalingen af SU lånet, indtil du er færdig med din nye uddannelse.

Hvor meget betaler man tilbage hver måned?

Hvor meget du skal betale tilbage afhænger af, hvor meget du har lånt.

Det samlede beløb plus renter skal tilbagebetales over en periode på mellem 7 og 15 år afhængig af gældens størrelse.

Du kan vælge at indfri gælden på én gang, hvis det er muligt for dig. Du kan også vælge at betale et højere beløb af hver måned end det, der bliver fastsat. Så afvikler du gælden hurtigere.

Som udgangspunkt betaler du et beløb tilbage hver anden måned. Men det er også muligt at betale hver måned, hvert kvartal, hvert halve år eller én gang om året.

Hvad koster det?

Du betaler ikke skat, og der er ingen gebyrer på et SU lån. Men der løber renter på fra du begynder at modtage lånet, og indtil lånet er betalt helt tilbage.

Mens du studerer og modtager lånet, er renten 4 % om året (i 2020). Når du begynder at betale dit SU lån tilbage, ændrer renten sig. Den fastsættes efter diskontoen plus et tillæg og fratrukket et eventuelt fradrag. Tillægget er på højst 1 %. Både tillæg og fradrag fastsættes hvert år på finansloven.

Diskontoen fastsættes af Nationalbanken. Siden 2012 har diskontoen været på 0 %. Men det betyder ikke, at renten på SU lånet er på 0 %.

Folketinget kan nemlig vælge at lade renten på SU lånet afvige med op til 1 %. Det afgøres, når finansloven vedtages.

Det samme gælder, hvis der er år, hvor diskontoen er høj. I det tilfælde kan Folketinget vælge at trække 1 % fra renten.

Renten på SU lånet er således lav, men den også er variabel. Dermed er der ikke garanti for, at renten fortsat vil være lav, og det skal du være opmærksom på.

Hvad med RKI?

Du kan godt få SU lån, selvom du er registreret i RKI. Det eneste krav for at få SU lån er, at du samtidig får SU.

Men hvis du er registreret i RKI på grund af en anden stor gæld, så skal du overveje, om det er muligt for dig at betale SU lånet tilbage.

Når du tager et SU lån, skal du ikke stille sikkerhed for lånet.

Tænk dig om, før du låner

Et SU lån er et meget billigt lån at tage. Alligevel skal du tænke dig om, inden du tager et SU lån.

For mange er SU lånet nødvendigt for at klare huslejen og de almindelige udgifter til forsikringer, mad og så videre.

Men hvis pengene fra SU lånet blot medvirker til et øget forbrug hos dig, så skal du overveje at lade være med at låne.

Det gælder for SU lån som for alle andre lån, at du betaler mere tilbage, end du har lånt. Selvom renten er lav, så er der ulemper ved SU lånet.

En af dem er, at du ikke begynder at betale din gæld tilbage, før du er færdig med din uddannelse. Det kan synes som en dejlig situation for mange, da der jo i forvejen ikke er mange penge at gøre med, når man er på SU. Men det vil også sige, at du stille og roligt oparbejder en gæld, som du ikke afdrager på.

Mange uddannelser er lange, og hvis du låner i hele uddannelsesperioden, kan det blive til ganske mange penge.

  • Du skal tænke over, om du har lyst til at oparbejde en gæld så tidligt i livet?
  • Har du lyst til at skulle bruge penge hver måned på at betale lånet tilbage?

Det kan godt bliver flere tusinde kroner, og du kan komme til at afdrage på dit SU lån i mange år fremover. Efter endt uddannelse er der mange, der stifter familie, køber hus og så videre. Der er med andre ord nok at bruge de ekstra penge på, som du tjener.

Desuden kan en eventuel studiegæld påvirke din mulighed for at låne til for eksempel et hus eller en lejlighed. Overvej det nøje, inden du søger om SU lån.

Opsparing eller afvikling af anden gæld

SU lånet er et meget billigt lån. Derfor er der nogen, der tager lånet, selvom de reelt ikke har brug for det i dagligdagen.

I stedet for sparer de lånet op.

Så har de en god portion penge til udbetalingen på et hus eller en lejlighed på et senere tidspunkt. Det kan være en godt løsning for nogen. Hvis du overvejer dette, er der nogle ting, som du skal være opmærksom på. Lånet skal som alle andre lån betales tilbage, og du betaler mere tilbage, end du låner.

Du skal også være standhaftigt og ikke begynde at bruge af pengene før tid.

Det er også muligt at bruge SU lånet til at afvikle anden gæld med. Det kan for eksempel være en idé, hvis du har en kassekredit eller et overtræk i banken. Du skal se på, hvad den gæld koster dig.

Hvis SU lånet er billigere, så er det en mulighed for at få afviklet en eventuel dyr gæld. Men du skal stadig huske, at du stifter en anden gæld i stedet for. Derfor skal du overveje det nøje.

Andreas Linde
Skrevet af
Andreas Linde har mere end 7 års erfaring med lånemarkedet og kender alt til ÅOP, annuitetslån, serielån, obligationer og andre relevante begreber inden for lån.
Fairlån > Lån til studerende > SU lån – Sådan fungerer det

Seneste nyheder